Zdaniem Marka Olszewskiego, wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczącego zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,  decyzje ministra Giertycha spowodowały dużo zamieszania - teraz wymaga to uporządkowania.

Problemy związane są z mundurkami w szkołach podstawowych i gimnazjach - do tej pory nie zostały wprowadzone w niektórych szkołach, większość uczniów założy je dopiero za kilka tygodni, a kuratorzy niedługo zaczną sprawdzać, czy mundurkowy obowiązek jest realizowany. Jeśli nie - wówczas kuratoria będą zawiadamiać o uchybieniach organ prowadzący szkołę.  
Rozporządzenie dotyczące dofinansowania mundurków dla najbiedniejszych uczniów pojawiło się za późno, co spowodowało utrudnienia w pracy administracji samorządowej i szkół.  

Rozpoczęto  prace nad zmianami w sposobie finansowania polskiej edukacji – ale  nie udało się wypracować nowej koncepcji. Prawdopodobnie nie uda się zmienić algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2008 rok.

Samorządowcy dobrze oceniają wprowadzenie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Dzięki niemu samorządy mogły pozyskać dodatkowe środki z budżetu państwa na zajęcia pozalekcyjne w szkołach - ale program wprowadzano w pośpiechu, środki nie mogły być wykorzystane w drugim semestrze roku szkolnego 2006/2007, nie było możliwości wsparcia dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi przygotowań uczniów do matury.

Dobrze samorządowcy oceniają niektóre elementy programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, m.in. możliwość wprowadzenia godziny bezpieczeństwa na terenie gminy dla osób nieletnich, czy instalowanie monitoringu w szkołach.

Ponad 77 proc. samorządowców  źle  ocenia  pomysł szkół niekoedukacyjnych.

źródło: Serwis Samorządowy PAP 10.09.2007