Celem uchwały o Dniu Przedszkolaka jest "docenienie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka". "Sejm RP wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej" - czytamy w uchwale.
Idea organizacji Dnia Przedszkolaka narodziła się w środowisku dyrektorów łódzkich przedszkoli. Po raz pierwszy uroczystości z okazji tego dnia odbyły się w 2010 r. Co roku obchodom towarzyszą tam działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym o wspólnym motywie. W tym roku będzie to kształtowanie postaw proekologicznych.
Inicjatywa organizacji Dnia Przedszkolaka znalazła naśladowców również w innych miastach. Termin obchodów święta - 20 września - nie jest przypadkowy. Jak wyjaśnia dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 10 w Łodzi Elżbieta Jaśkiewicz, to czas gdy dzieci mają już za sobą okres adaptacyjny w przedszkolu, wtedy organizowane jest też uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Z inicjatywą ustanowienia Dnia Przedszkolaka wystąpił w czerwcu br. rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Ideę poparło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Edukacji w tej spawie, głos zabrała poseł Marzena Dorota Wróbel (SP). Zwróciła się do obecnej na posiedzeniu minister edukacji z pytaniem czy MEN zamierza "przeciwdziałać negatywnym skutkom ustawy przedszkolnej". "W wyniku formy prawnej przyjętej przez ministerstwo niemożliwie jest przeprowadzanie zajęć dodatkowych w przedszkolach (...). Jak wyjść z tego impasu, ponieważ rodzice chcą zapewniać dzieciom dodatkowe zajęcia? - indagowała Wróbel.
W odpowiedzi minister podkreśliła, że ustawa ta wspiera edukację przedszkolną. "W tym roku przeznaczyliśmy 504 mln dla gmin m.in. na rozwój przedszkoli i zajęcia dodatkowe. W przyszłym roku to będzie 1,5 mld, docelowo 1,7 mld. Nie ma przeszkód prawnych związanych z organizacją zajęć przedszkolnych, dyrektorzy przedszkoli i samorządy takie zajęcia mogą organizować. Środki finansowe zostają przekazane do samorządów. Przedszkola nie mają też prawa wydawać zakazu organizacji zajęć dodatkowych, ponieważ mają je w statutach przedszkolnych" - wyjaśniła Krystyna Szumilas.
Posłowie przyjęli uchwałę o ustanowieniu Dnia Przedszkolaka przez aklamację.