"Otwieramy dzisiaj roczny program edukacyjny. Chcemy wspólnie – z udziałem kilku instytucji i środowisk, którym bliska jest pamięć o naszej przeszłości zrealizować program, który przybliży młodzieży – licealnej i gimnazjalnej z różnych stron kraju – postaci zasłużonych dla Polski ludzi, którzy żyli i działali poza krajem. To bardzo słabo znana część naszej historii” – mówiła Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senator Rzeczypospolitej, która jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego programu.
Patronat nad programem „Rzeczpospolita Polska 1939-1990” objął prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W ramach programu odbywać się będą spotkania w szkołach, wystawy i prelekcje poświęcone funkcjonowaniu polskiego rządu na emigracji i przypominające, jak wielką rolę odegrały jego działania w utrzymaniu ciągłości tradycji II RP.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie działał w latach 1939–1990 i był legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych opuścić Polskę po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski przez agresorów. Siedzibą rządu był Paryż, później Angers (na zasadzie eksterytorialności), a od końca czerwca 1940 (kapitulacji Francji) – Londyn. Władze RP na uchodźstwie zakończyły działanie po wyborze i zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy na prezydenta Polski i przekazaniu mu insygniów prezydenckich przez prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.

Finansami szkoły zajmie się centrum usług wspólnych>>

Podczas środowego spotkania odbyła się też promocja książki Jerzego Stypułkowskiego „Wierni przysiędze. Dramat żołnierzy Armii Andersa”. Wspomnienia Jerzego Stypułkowskiego nie doczekały się do tej pory krajowego wydania i są nieznane polskiemu czytelnikowi. „To publikacja fundamentalna dla upowszechnienia tradycji walk o niepodległość Polski oraz dla zachowania pamięci ofiar wojny i okresu powojennego” – mówiła Anna Maria Anders.
Podpułkownik Jerzy Stypułkowski, żołnierz Kampanii Wrześnio­wej, więzień obozów jenieckich i łagrów sowieckich przeszedł cały szlak bojowy armii generała Andersa, by na koniec opisać tragiczny los polskich żołnierzy zmuszonych do pozostania na emigracji. Oprócz wspomnień własnych autora książka zawiera również relacje z takich źródeł jak: relacja pisemna gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza i wspomnienia Władysława Andersa. Książkę opublikował wydawnictwo Editions Spotkania. (PAP)

Minister edukacji wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł