Za tego typu edukacją dzieci opowiada się coraz więcej polskich rodziców, chociaż decyzja taka wymaga od nich wyrzeczeń i ofiary. Zdaniem naukowców i rodziców jest ona szansą na ominięcie pułapek, jakie zastawia na dzieci współczesna inżynieria społeczna w postaci programów nauczania.
Edukacja domowa to popularny, szczególnie wśród radykalnych protestanckich wspólnot religijnych z USA, sposób wychowania. Objętych nią jest 2,5 mln amerykańskich dzieci.
Więcej w „Naszym Dzienniku”.