Z dokumentu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że ze 131 mln zł jakie w tym okresie te szkoły powinny otrzymać z budżetu, na ich konta trafiło niewiele ponad 62 mln zł, czyli mniej niż połowa.Szkoły niepubliczne nie miały możliwości zweryfikowania prawidłowości przyznanych im kwot dotacji ponieważ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej nie podawały wiadomości o wysokości dotacji dla szkół publicznych, na bazie której wyliczane są dotacje dla placówek niepublicznych.
Koszty działań resortu ponoszą rodzice, którzy z roku na rok muszą płacić coraz wyższe czesne za naukę w szkołach niepublicznych. A jest tych szkół ponad 130 i uczy się w nich 6,5 tys. uczniów. (PAP)

W 2015 roku więcej pieniędzy na kulturę i edukację mniejszości>>

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach Polecamy: Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>