Planowane dochody budżetowe stolicy w 2016 r. mają wynieść 13 mld 369 mln zł i będą niższe o 582 mln zł, czyli o 4,2 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Główne przyczyny niższego poziomu przyszłorocznych dochodów to m.in. mniejsze wpływy ze środków unijnych, wynikające z kończącej się perspektywy finansowej - informował stołeczny ratusz.
Bilans przewidywanych wydatków i dochodów oznacza deficyt na poziomie 1 mld 417 mln zł.
W projekcie budżetu największa kwota została przeznaczona na transport i komunikację - 4 mld 602 mln zł, w tym 2 mld 734 mln zł na zakup usług komunikacji publicznej.
Wydatki na edukację wyniosą 3 mld 294 mln zł, czyli o 133 mln zł więcej niż planowane wydatki w 2015 r. Wydatki w sferze finansów i innych rozliczeń to 1 mld 360 mln zł, w tym 792 mln zł na wypłatę tzw. janosikowego.
Na finansowanie inwestycji miasto planuje przeznaczyć 2 mld 583 mln zł.
Wydatki budżetowe miasta dzielą się na wydatki bieżące, zaplanowane w 2016 r. w wysokości 12 mld 202 mln zł oraz na wydatki majątkowe planowane na 2 mld 583 mln zł. Po stronie bieżących wydatków transport i komunikacja to 3 mld 342 mln zł, edukacja - 2 mld 985 mln zł oraz finanse i różne rozliczenia - 1 mld 275 mln zł. Zestawienie wydatków majątkowych to: transport i komunikacja - 1 mld 261 mln zł, ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 323 mln zł oraz edukacja 309 mln zł.
W ramach wydatków majątkowych inwestycje o charakterze ogólnomiejskim planowane są w kwocie 1 mld 967 mln zł, a dzielnicowe w kwocie 616 mln zł. Wydatki majątkowe stanowią 17,5 proc. planowanych wydatków budżetowych w 2016 r.
Największe wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2016 r. to: modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska (odcinek od węzła Marsa do granicy miasta) – 265 mln 148 tys. zł; budowa Szpitala Południowego – 179 mln 993 tys. zł; budowa Trasy Świętokrzyskiej (od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej) – 125 mln zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli bez podwyżek w 2016 r.>>

Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), wpływy z tego tytułu wyniosą w 2016 r. 4 mld 544 mln zł. Wpływy z PIT-u będą stanowić ponad 1/3 wszystkich dochodów. Dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosą ponad 518 mln zł.
Na koniec 2016 r. planowany poziom zadłużenia wyniesie 5 mld 677 mln zł, co oznacza, że będzie on niższy od planowanego na koniec tego roku o 181 mln zł. Wskaźnik relacji zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 42,46 proc.
Podobnie jak w latach poprzednich, w ramach projektu budżetu Warszawy wyodrębniono 18 załączników dzielnicowych. Dzielnice według projektu będą miały na realizację zadań w przyszłym roku 5 mld 447 mln zł.
Dzielnica o najwyższych planowanych dochodach to Śródmieście (409 mln zł), zaś o najniższych - Wesoła (11 mln zł). Podobnie jest po stronie wydatków – najwięcej w 2016 r. wyda Śródmieście (593 mln zł), najmniej Wesoła (73 mln zł).
W środę zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Warszawy ws. budżetu miasta na 2016 r. zajmie się Komisja Budżetu i Finansów Rady Warszawy. Projekt budżetu ma już pozytywne opinie innych komisji.(PAP)

Doskonalenie nauczycieli dostosowane do bieżących potrzeb szkoły - rozporządzenie opublikowane>>

Dowiedz się więcej z książki
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł