Lekcja dla uczniów trzeciej klasy dotyczyła promocji dobrych praktyk zawartych w poradniku "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością", wydanym przez Fundację Integracja.

Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy z nauczycielami na temat trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. W trakcie zajęć do klasy weszli premier Ewa Kopacz i Piotr Pawłowski.

"Każdego 3 grudnia nasze myśli kierujemy w stronę osób niepełnosprawnych" - powiedziała Kopacz. Dodała, że rząd ma w stosunku do ludzi z niepełnosprawnością szczególne zobowiązania. "Rząd będzie robił wszystko, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec osób niepełnosprawnych" - zadeklarowała.

Jak zaznaczyła, ważne jest likwidowanie barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się niepełnosprawnym. Podkreśliła szczególną rolę wolontariatu i organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Integracja.

O problemy osób niepełnosprawnych pytał dzieci szef Fundacji Integracja. Jak mówili trzecioklasiści, niezbyt często spotykają takie osoby. Według nich niepełnosprawnym należy pomagać, np. w trakcie przechodzenia przez ulicę. Dzieci zwracały też uwagę, że na wiele niedogodności niepełnosprawni mogą natrafiać np. w blokach.
Podczas lekcji uczniowie otrzymali poradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością", w którym wskazówki, jak należy zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnościami. Można w niej np. przeczytać: "Nie głaszcz i nie rozpraszaj psa przewodnika - pies pracuje".
Premier na koniec wizyty zachęciła dzieci, by angażowały się w wolontariat. Mówiła też, by pokazały przewodnik rodzicom i kolegom.

RPO: aby lepiej pomagać niepełnosprawnym, potrzebne są zmiany w finansowaniu edukacji>>

3 grudnia to Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych, ustanawiając go w 1992 r., chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
Jak wynika z ostatnich pełnych danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 2011, dotyczących liczby osób niepełnosprawnych, w Polsce mieszka około 4,7 mln niepełnosprawnych, to 12,2 proc. ludności kraju. Większość z nich wciąż pozostaje poza rynkiem pracy. W 2013 r. biernych zawodowo było 2 mln 746 tys. osób niepełnosprawnych, 478 tys. pracowało, 96 tys. zarejestrowało się jako bezrobotni - pokazuje informacja rządu o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.(PAP)

Subwencja na niepełnosprawnych uczniów pod specjalnym nadzorem>>