Badanie, jak podaje GUS - zawiera zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane odnoszące się przede wszystkim do lat 2014-2015.
Z części dotyczącej edukacji wynika, że w 2014 r. 63,5 osób w wieku 16 - 74 lat regularnie (czyli, co najmniej raz w tygodniu, w ciągu ostatnich trzech miesięcy) korzystało z komputera, 63 proc. regularnie (co najmniej raz w tygodniu, w ciągu ostatnich trzech miesięcy) z internetu.

Angielski najważniejszym przedmiotem szkolnym?>>

W 2014 r. 23,9 proc. badanych powyżej 25 roku życia legitymowało się wyższym wykształceniem a 16,5 proc. niższym niż gimnazjalne. GUS podaje, że 15,1 proc. osób w wieku 15 - 64 lata w 2014 r. uczestniczyło w jakimś szkoleniu czy kursie, a w roku szkolnym 2014/15 - 71,6 proc. trzy i czterolatków było w placówkach wychowania przedszkolnego.(PAP)

Gimnazjaliści używają angielskiego tylko w szkole>>