Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, według statystyk opracowanych na początku 2010 r. przez Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego w szkołach różnego typu uczy religii 33 492 katechetów. Największą grupę stanowią katecheci świeccy (18 348), księża diecezjalni to 11 382. Jako katechetki pracuje też 2610 zakonnic i 1152 zakonników. Księża pracują w szkołach na pół etatu, a siostry na cały. Pełen koszt utrzymania tych etatów wynosi ok. 350 mln zł rocznie. Więcej>>