Od środy uczniowie sześciu szkół średnich z powiatu olsztyńskiego będą poznawać życie i działalność Mikołaja Kopernika, który ponad połowę życia spędził na Warmii.

Jak przekazał PAP Jacek Niedźwiedzki starostwo powiatowe w Olsztynie kończy program, który miał popularyzować astronoma jako Warmiaka. W ramach tego programu w trzech warmińskich powiatach - olsztyńskim, lidzbarskim i braniewskim - stanęło 38 tablic upamiętniających zasiedlanie wsi przez Mikołaja Kopernika, administratora Dóbr Kapituły Warmińskiej.

Latem podczas imprez plenerowych do rąk mieszkańców i turystów trafiło kilka tysięcy różnorodnych wydawnictw związanych z 40-letnim pobytem astronoma na Warmii. Po zamku w Olsztynie turystów oprowadzali aktorzy olsztyńskiego Teatru im. Jaracza, którzy wcielali się w postać Kopernika.

Samorządowcy oceniają, że dzięki takim przedsięwzięciom ludzie coraz lepiej kojarzą, że Kopernik to także mieszkaniec Warmii. Teraz chcą, by astronom wkroczył do szkół.

Młodzież z sześciu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat olsztyński będzie miała szansę zapoznać się z informacjami o Koperniku w multimedialnej, atrakcyjnej formule, oglądając krótkie etiudy filmowe lub grając w grę z Kopernikiem jako obrońcą olsztyńskiego zamku.

Podczas spotkań z młodzieżą krótkie wykłady o działalności astronoma na Warmii będzie wygłaszał dr Jerzy Sikorski, autor książki Życie prywatne Mikołaja Kopernika. To właśnie Sikorski w dużym stopniu przyczynił się do odkrycia grobu ze szczątkami astronoma w archikatedrze we Fromborku.

Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku. W 1495 roku dzięki protekcji swego wuja bp Łukasza Watzenrode został wybrany do kapituły warmińskiej. Po studiach we Włoszech osiadł w 1503 roku na stałe na Warmii. Mieszkał i pracował w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku. Zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku. W tamtejszej archikatedrze został pochowany przy ołtarzu św. Krzyża, którym za życia jako kanonik miał pod swoją opieką. (PAP)

ali/ hes/