Rekomendacje Instytutu są zbieżne z postulatami samorządów. Gdyby zostały zrealizowane, dyrektor na czas pełnienia funkcji zatrudniony byłby przez organ prowadzący jako pracownik samorządowy. Samorządy mogłyby także odbierać wybranym szkołom pełną samodzielność finansową.

 
Resort edukacji na razie jednak nie podjął prac w celu realizacji postulatów. Jak podkreśla minister Krystyna Szumilas: 
- Żadne z przygotowywanych opracowań nie jest i nie było w swoim pierwotnym założeniu przygotowywane w formie rekomendacji kierowanych do ministra edukacji narodowej. Więcej>>