– Zarówno studenci, jak i decydenci akademiccy zdają sobie sprawę, że kształcenie praktyczne ma przed sobą kolosalną przyszłość. Współpraca na tym polu możliwa jest nie tylko na linii PWSZ – lokalni przedsiębiorcy, ale również na linii PWSZ – instytucje publiczne. To te ostatnie powinny dawać impuls do współdziałania – tak, jak to się dzieje dzisiaj. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to kuźnica lokalnych elit. Dzięki większej elastyczności i otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze mogą spełniać tę rolę jeszcze lepiej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Współpraca instytucji publicznej z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi daje korzyści obu stronom. Z jednej strony poszerza świadomość młodych ludzi w zakresie finansów publicznych, funkcjonowania administracji publicznej oraz systemu ubezpieczeń społecznych, z drugiej zaś – uczy uczelnie elastyczności. Zwłaszcza w tworzeniu programów kształcenia przy udziale lokalnych pracodawców. To pozwala na dopasowanie się szkół wyższych do potrzeb otoczenia gospodarczego i pomaga absolwentom w stawianiu pierwszych kroków zawodowych.