Główny cel przedsięwzięcia to nauka najnowszej historii Polski poprzez obecność młodych ludzi w miejscach, które bezpośrednio tej historii dotyczą.
W poprzednich latach uczestnicy projektu ze szkół w województwie podlaskim jeździli do Katynia, Kuropat, Smoleńska i innych miejsc na Wschodzie, by poszerzać swoją wiedzę o agresji sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 r. W 2014 r. z powodu sytuacji politycznej w Rosji (wojna na Ukrainie), młodzież pojechała po raz pierwszy do Włoch. Podobnie w tym roku. Odwiedzą polskie cmentarze wojenne na Monte Cassino, w Bolonii i Loreto koło Ankony.
"Chcemy pokazać uczniom miejsca w Europie Zachodniej, w których pamiętany jest wojenny wysiłek Polskich Sił Zbrojnych, miejsca, których na hasło +Polska+ mieszkańcy życzliwie uśmiechają się" – podkreśla w przesłanej PAP informacji naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski.
Do Włoch wyjeżdża w tym roku blisko 40 uczniów ze szkół w Ciechanowcu, Siemiatyczach, Czartajewa, Grajewa, Ostrożan, Niećkowa, Szczuczyna, Wojewodzina, Augustowa, Białegostoku i Suwałk. Oprócz odwiedzania miejsc pamięci uczniowie biorą udział w tematycznych wykładach, oglądają filmy, ale też przygotowują indywidualne prace i prezentacje o tematyce historycznej, zwłaszcza na temat Zbrodni Katyńskiej lub poświęcone żołnierzom Armii gen. Władysława Andersa.

MEN: puzzle z katastrofą smoleńską nie są zabawką edukacyjną>>

Wszyscy poznają zagadnienia takie jak: agresja sowiecka na Polskę, represje wobec ludności polskiej, aresztowania i zsyłki do łagrów, deportacje w głąb ZSRS, Zbrodnia Katyńska, losy Polaków po +amnestii+ z 1941 r., formowanie się Armii gen. Władysława Andersa i jej szlak bojowy, powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie" - poinformował IPN.
Dr Waldemar Wilczewski poinformował, że w następnych edycjach projektu IPN będzie chciał pokazać młodzieży miejsca ze szlaku bojowego dywizji gen. Stanisława Maczka, brygady spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego oraz bitwami o Narwik i Anglię. "Przez kilkadziesiąt lat trwania komunizmu w Polsce wysiłek żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych był pomijany lub marginalizowany. Poprzez takie wyprawy chcemy wprowadzić tę część wojennej historii Polaków do świadomości młodych ludzi" - dodał Wilczewski.
Piąta edycja projektu edukacyjnego "Katyń - w rocznicę zbrodni" potrwa do 18 września. Projekt będzie podsumowany w październiku. Wyjazdy młodych ludzi są możliwe dzięki wsparciu samorządów lokalnych. (PAP)

Aleja dębowa przy łódzkim gimnazjum upamiętni ofiary zbrodni katyńskiej>>