W tym tygodniu MPiPS zorganizowało spotkania będące kontynuacją okrągłego stołu ws. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (odbył się on 30 kwietnia). Efektem prac ma być wypracowanie "mapy drogowej" dotyczącej systemowego - nie tylko finansowego - wsparcia niepełnosprawnych i ich opiekunów. Spotkania trwały od wtorku do piątku. Jednym z głównych tematów była kwestia edukacji niepełnosprawnych dzieci. W rozmowach brał udział wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn powiedziała, że jest zadowolona z przebiegu rozmów.
"W zespole ds. rodzin z dziećmi pogrupowaliśmy postulaty w trzy bloki: wsparcie finansowe, edukacja i sprawy różne. Te postulaty są różne - i bardzo szczegółowe i dość ogólne. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na pierwszy tydzień czerwca" - poinformowała Seredyn.
"Było wiele postulatów dotyczących edukacji, np. kierowania subwencji oświatowej konkretnie do dzieci, dostosowania jej do ich potrzeb, ujednolicenie jej wysokości, żeby nie zależała od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, były podnoszone również kwestie dotyczące dowozu dzieci do szkoły, podręczników i maszyn dla dzieci niewidomych i wiele innych szczegółowych spraw" - mówiła Serednyn. (PAP)

Polecamy: Edukacja włączająca wymaga, by to szkoła dopasowała się do potrzeb dziecka