"Celem zespołu jest wypracowanie mechanizmów prawnych stwarzających optymalne, racjonalne warunki rozwoju zawodowego nauczycieli, a w zakresie finansowania – podział środków w sposób bardziej dostosowany do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" - tłumaczy resort edukacji w komunikacie dotyczącym prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
Ministerstwo powtarza również, że w tym roku po raz pierwszy od pięciu lat zwaloryzuje pensje pedagogów.

ZNP: 40 zł podwyżki uwłacza godności nauczycieli>>

"Dyskutowane rozwiązania nie przewidują wyłączenia żadnej z grup nauczycieli spod unormowań Karty Nauczyciela." - dodaje resort - "W kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli. - podkreśla.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów