Konsultacje dwóch pierwszych części podręcznika: "Nasza szkoła" (podręcznika do kształcenia zintegrowanego) i "Nasza szkoła. Matematyka" (do edukacji matematycznej) rozpoczęły się 29 stycznia, a zakończyły w miniony wtorek.

Tak jak w przypadku podręczników dla młodszych uczniów, także w przypadku podręcznika dla trzecioklasistów każdy zainteresowany mógł przesłać do resortu edukacji swoją opinię na ich temat wykorzystując specjalny elektroniczny formularz. Podobnie jak formularz także podręczniki udostępniono na stronie internetowej www.naszaszkola.men.gov.pl.

Informując o rezultatach konsultacji Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej podał: "W części zintegrowanej podręcznika zwrócono uwagę na zawarte w nim treści przyrodnicze, geograficzne i historyczne – w tym przybliżenie tematyki II wojny światowej. Z zainteresowaniem spotkał się także materiał dotyczący funkcjonowania państwa. Sposób prezentacji tych treści został oceniony pozytywnie. Doceniono pojawienie się informacji na temat innych państw i kontynentów. Ponadto uwagę zwrócił też dział podręcznika zintegrowanego +Zaułek słówek+".

"W podręczniku do matematyki uczestnicy konsultacji docenili układ treści skonstruowany tak, aby pozwalał uczniom powtórzyć materiał wprowadzony w klasie II i rozszerzyć go jednocześnie o nowe zagadnienia. Pozytywnie oceniono zadania praktyczne oraz działy +Przystanek zadanek+ i +Powtórki przez pagórki+. Pojawiły się również opinie na temat potrzeby wprowadzenia tabliczki mnożenia wcześniej. Na tyle, żeby wiedza uczniów mogła być utrwalona do końca III klasy" - czytamy w komunikacie MEN.

Z nowego bezpłatnego podręcznika korzystać będą uczniowie, którzy we wrześniu 2016 r. trafią do III klas szkół podstawowych. To ten sam rocznik, który obecnie uczy się w II klasie z podręcznika przygotowanego na zlecenie MEN (zatytułowanego również "Nasza szkoła"), a w I klasie uczył się z rządowego "Naszego elementarza". Są oni jednocześnie pierwszym rocznikiem uczniów, który korzysta z bezpłatnych, wieloletnich podręczników, będących własnością szkoły udostępnianą uczniom. Podręczniki te mają służyć co najmniej trzem rocznikom.

"Nasz elementarz" wybrało ponad 97 proc. wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Przygotowanie podręcznika, druk i dystrybucja finansowane są z budżetu państwa. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczy także podręcznika do II i do III klasy szkoły podstawowej. Wybór podręcznika do I klasy determinuje wybór podręcznika w klasie II i III.

Za treści z zakresu języka polskiego, przyrody i społeczeństwa w podręczniku dla trzecioklasistów odpowiada Maria Lorek (główna autorka podręcznika dla pierwszoklasistów i drugoklasistów) i Monika Zatorska. Za część matematyczną odpowiada Agata Ludwa, autorka wielu popularnych zeszytów ćwiczeń dla najmłodszych.(PAP)