Jak poinformował wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, 5,5 mln zł przeznaczone zostanie na realizację ośmiu projektów przygotowanych przez szkoły zawodowe i sześciu kolejnych opracowanych na potrzeby szkół przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Jedną z dotacji otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który przeznaczy ją na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich słabowidzących i niewidomych uczniów. Dyrektorka placówki Anna Tomaszewska ma dobre doświadczenia w realizacji tego typu projektów, ponieważ już wcześniej szkoła korzystała z dofinansowań UE i - jej zdaniem - uczniowie bardzo na nich skorzystali.
"Projekt, który realizowaliśmy i będziemy kontynuować przyniósł niesamowite rezultaty. Trzech absolwentów po stażach zawodowych uzyskało pracę, wszyscy pozostali zdali egzaminy zawodowe z dobrymi wynikami. Kształcimy masażystów i techników prac biurowych – są to zawody, dzięki którym młodzi ludzie z niepełnosprawnością wzrokową mogą prowadzić samodzielne życie. Dzięki projektom UE możemy lepiej przygotować ich do egzaminów" – uważa Tomaszewska.
Projekt, który będzie realizowany w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, obejmuje praktyki zawodowe. Uczniowie będą mogli odbyć je w czasie wakacji i ferii. Tomaszewska podkreśliła, że szkoła nie byłaby w stanie zapewnić im tego typu stażu, bo nie ma na to środków, tymczasem dla niepełnosprawnych uczniów ważne jest, aby mieć kontakt z "prawdziwymi" pacjentami w sanatorium i z petentami w biurze. Oprócz staży i przygotowania zawodowego w ramach projektu sfinansowane zostaną dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki, języków obcych i jęz. polskiego.
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Andrzej Żelazko zapowiedział, że unijne pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na kształcenie mechatroników pojazdów samochodowych. Zaznaczył, że jest to program pilotażowy zawodu, który szkoła chciałaby wprowadzić na polski rynek pracy w przyszłym roku. Już od września pierwsi adepci nowego zawodu będą korzystać ze specjalnego panelu symulacyjnego, który zostanie zakupiony za 30 tys. zł.
Drugi projekt ZSS prowadzony będzie we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów. "Uczniowie uzyskają uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C. To dla nich propozycja bardzo atrakcyjna, bo w ramach nauki w szkole uzyskają kwalifikacje o dużej wartości – ok. 10 tys. zł" - zaznaczył Żelazko.
Dyrektor ZSS dodał, że szkoła już wcześniej korzystała ze wsparcia UE, dzięki czemu zakupiono sprzęt do przeprowadzania egzaminów zawodowych za ponad 470 tys. zł. Na dodatkowych zajęciach uczniowie uzyskują też nowe, przydatne kompetencje np. poznają procedury uruchomienia własnego warsztatu, strony internetowej dla firmy.
Inne łódzkie szkoły zawodowe, które zdobyły unijne dofinansowanie, kształcą przyszłych techników ekonomistów, pracowników branży hotelarskiej i turystycznej, odzieżowej, mechaników taboru tramwajowego. Wiceprezydent Łodzi poinformował, że od 2009 roku do szkół zawodowych w Łodzi trafiło ponad 38 mln zł z funduszy unijnych. (PAP)