W skład zwycięskiego zespołu weszli Maciej Bielecki, Jan Michalski i Adam Olękiewicz; opiekunem drużyny była Hanna Stachera. Drugie miejsce przypadło zespołowi z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w skład, którego weszli uczniowie Michał Zieliński, Konrad Lewandowski, Mateusz Cianciara; opiekę nad zespołem sprawował Andrzej Dyrek. Trzecie miejsce zajął zespół z Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu w składzie Artur Zawisza, Piotr Machała, Remigiusz Zamiara pod opieką Lidii Stanisz.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie mogą uczestniczyć 3-osobowe drużyny pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego (uczniowie muszą być z tej samej szkoły, ale niekoniecznie klasy). Konkurs jest kierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli informatyki.
Olimpiada składała się z trzech etapów. W pierwszym etapie każda z drużyn wypełniała przez internet test składający się z 30 pytań. 366 najlepszych zespołów awansowało do drugiego etapu, w którym również trzeba było wypełnić specjalne testy. Z drugiego etapu do finału awansowały 22 zespoły.
Finałowa rozgrywka odbyła się w Warszawie, gdzie spotkały się najlepsze zespoły. Uczestnicy na żywo rozwiązywali zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci.
Nagrodą główną dla każdego członka zwycięskiego zespołu jest pakiet pełnej opieki podczas studiów (stypendium finansowe przez pierwszy rok studiów w wysokości 1000 miesięcznie, staże, praktyki, warsztaty, opieka merytoryczna, wejściówki na prestiżowe konferencje naukowe) pod warunkiem podjęcia ich na kierunku informatycznym i na polskiej uczelni.
Partnerami merytorycznymi Olimpiady, odpowiedzialnymi w całości za ułożenie pytań oraz weryfikację wyników konkursu na każdym etapie, są renomowane uczelnie wyższe: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Nad poziomem merytorycznym czuwało także Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie została objęta honorowym patronatem: Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.