Walkę o świecką szkołę i o to, by pieniądze zaoszczędzone na lekcjach katechezy przeznaczane były na najpilniejsze potrzeby uczniów - zapowiedziała podczas konferencji prasowej inicjującej kampanię współprzewodnicząca Twojego Ruchu oraz liderka warszawskiej listy wyborczej Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, Barbara Nowacka.
"Dziś, pierwszego września, wiele z nas było na rozpoczęciach roku szkolnego i wiemy, jak ważna jest w ogóle dyskusja o tym, jak funkcjonuje polska szkoła - na co są pieniądze, na co tych pieniędzy brakuje, jak dzieci w szkołach są traktowane, jak traktują się nawzajem i co sprzyja wyrównywaniu szans. Wszyscy wiemy, że szkoły są niedofinansowane, że brakuje na podstawowe rzeczy. Dzieci przychodzą do szkoły głodne i wychodzą ze szkoły głodne, a to jest jedna z największych bolączek nie tylko polityków, całego społeczeństwa, jedna z największych plam, jakie mamy jako społeczeństwo nowoczesne na honorze" - mówiła.
"W szkołach brakuje na dentystów, brakuje na opiekę medyczną, brakuje nawet na wodę, która od 1 września ustawowo powinna być gwarantowana przez każdą szkołę. A szkoły bezradnie rozkładają ręce i mówią: +nie mamy na to pieniędzy+. Ale niestety od wielu lat zawsze są pieniądze na zapewnienie nie strawy tej fizycznej, tej potrzebnej do dalszej nauki, a strawy duchowej dla wybranych" - dodała.
Szef sztabu wyborczego SLD i "jedynka" na liście wyborczej w Płocku Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że sprawa świeckości instytucji państwa to "jedna ze spraw dla lewicy najważniejszych".
Wiceprzewodnicząca SLD i zajmująca pierwsze miejsce na liście siedleckiej Paulina Piechna-Więckiewicz powiedziała, że to "prawdziwemu rozdziałowi państwa od Kościoła" poświęconych jest 10 punktów programu Zjednoczonej Lewicy. Wśród przedstawionych na konferencji 10 postulatów znalazły się m.in. wyprowadzenie religii ze szkół, finansowanie katechezy ze środków kościelnych, likwidacja Funduszu Kościelnego oraz objęcie księży podatkiem dochodowym.
Jak oceniła Piechna-Więckiewicz, kwestie związane z finansowaniem Kościoła przez państwo "są bardzo ważne i myślę, że bardzo dotykają wielu Polaków, również katolików". "Myślę, że wszyscy chcemy, żeby to było transparentne" - dodała. Według niej, "wielu rodziców zobaczyło dzisiaj plany swoich dzieci i zobaczyli, że np. są w nich dwie lekcje angielskiego i dwie lekcje religii". "Myślę, że to mówi samo za siebie i pokazuje, jakie są priorytety naszego państwa" - stwierdziła.
Katarzyna Piekarska, "dwójka" listy wyborczej w Warszawie, zaznaczyła z kolei, że oceny z religii nie powinny być uwzględniane na szkolnym świadectwie, "żeby nie stygmatyzować tych dzieci, które po prostu mają ocenę z etyki, a tak się nieraz zdarza". "Chcemy także likwidacji art. 196 (Kodeksu karnego - PAP), który mówi o obrazie uczuć religijnych. Uważamy, że można dochodzić swoich roszczeń na innej drodze" - zaznaczyła.
Piekarska dodała, że "rekomendowałaby naszym władzom publicznym, aby czasami, może tak do poduszki, poczytały sobie konstytucję, a zwłaszcza art. 25". "Szczególnie ten art. 25 dedykuję panu prezydentowi Dudzie, żeby sobie poczytał o bezstronności władz publicznych" - zaznaczyła. Art. 25 konstytucji przewiduje m.in. równouprawnienie Kościoła i innych związków wyznaniowych, bezstronność władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także zasady "poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezależności" oraz "współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego" w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Kuria: niechodzenie na religię to jednak nie apostazja>>

Krzysztof Iszkowski z Twojego Ruchu przypomniał, że trwa zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Świecka szkoła", w ramach której proponuje się, by lekcje religii były finansowane przez związki wyznaniowe, które te lekcje prowadzą. "To pierwszy krok na drodze do pewnego opamiętania" - ocenił. Zapowiedział, że równolegle ze zbieraniem podpisów pod listami kandydatów Zjednoczonej Lewicy będą zbierane podpisy pod tym obywatelskim projektem, tak żeby - mówił Iszkowski - "niezależnie od wyniku wyborów następny Sejm musiał się zająć tym tematem".
"Plany Zjednoczonej Lewicy dotyczące szkół nie ograniczają się tylko i wyłącznie do kwestii wyprowadzenia z niej lekcji religii" - podkreśliła z kolei Izabela Zygmunt z Partii Zieloni. "Wszyscy wiemy, że szkoły mają różne problemy, bo były przez długie lata - przede wszystkim przez kolejne rządy - widziane jako źródło oszczędności i pole do nie do końca przemyślanych reformatorskich eksperymentów" - mówiła. Jak dodała, Zjednoczona Lewica będzie zabiegać o to, by przestało oszczędzać na edukacji i żeby "państwo zaczęło swój obowiązek wobec dzieci i młodzieży traktować poważnie".
Zygmunt zaznaczyła, że obecność religii w szkołach jest częścią szerszego problemu, związanego z "atmosferą, w której ciężko rozmawiać o takich rzeczach, jak nowoczesna edukacja seksualna, edukacja antydyskryminacyjna czy nawet walka z przemocą wśród uczniów i przemocą w szkole".
Po konferencji zaprezentowano spot promujący hasło kampanii.
Kampania na rzecz świeckiej szkoły to jedna z siedmiu akcji społecznych planowanych przez lewicową koalicję na czas kampanii wyborczej. Wydarzenia z nią związane odbyły się równolegle w 41 okręgach wyborczych. Jak poinformował Czarzasty, kampania będzie promowana poprzez billboardy, spoty filmowe oraz ulotki. Uruchomiono także specjalną dedykowaną świeckości szkół stronę internetową. Konferencje poświęcone kolejnym sześciu akcjom ZL będą prowadzone przez liderów list w danym okręgu w każdą kolejną sobotę o godzinie 12.(PAP)

Deklaracja wiary nauczycieli - nauczam prawdy, ale zgodnej z poglądami Kościoła Katolickiego>>