"W lutym rozstrzygnięty został konkurs na wspieranie już istniejących przedszkoli. Dotacje w wysokości 3,3 miliona złotych trafią na realizację pięciu przedsięwzięć, w ramach których powstaną 92 nowe miejsca dla przedszkolaków" – poinformował we wtorek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Zakończony właśnie konkurs był jednym z dwóch, ogłoszonych przez zarząd województwa w 2012 roku, w których o wsparcie unijne mogły starać się już istniejące przedszkola, a także zajmujący się wychowaniem przedszkolnym w innych formach, np. prowadzący kluby malucha. W drugim konkursie już rozdysponowano ponad 10,6 miliona złotych na realizację szesnastu przedsięwzięć.
Dzięki nim powstanie w sumie ponad 670 nowych miejsc dla przedszkolaków. Ze źródeł unijnych rozdysponowano w ostatnich miesiącach także 20,3 miliona złotych wsparcia na zakładanie nowych placówek przedszkolnych.
Pieniądze przeznaczono dla zainteresowanych tworzeniem przedszkoli w gminach, w których miejsc opieki nad najmłodszymi jest w skali województwa najmniej.
"W ramach tego konkursu wsparcie trafiło na realizację 17 projektów, co pozwoli na utworzenie 1090 miejsc w przedszkolach. W tej chwili trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie na tworzenie nowych przedszkoli i zarezerwowaliśmy na ten cel 17 milionów złotych" - przypomniał marszałek. W ramach realizacji tych projektów placówki zakupią nowy sprzęt, m.in. place zabaw, sprzęt audio-wizualny oraz wzbogacą ofertę o dodatkowe i specjalistyczne zajęcia.
Jak podkreślił Całbecki, te działania mają przyczynić się z do większego zaangażowania się rodziców (w szczególności ojców) w wychowanie dzieci. Do tej pory w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), rozpisanego na lata 2007-13, wsparcie finansowe otrzymało blisko 400 placówek przedszkolnych w regionie kujawsko-pomorskim. Dzięki temu udało się utworzyć miejsca dla ponad 10 tysięcy przedszkolaków, głównie z terenów wiejskich Kujaw i Pomorza. Łączne wsparcie na działalność przedszkoli zaplanowane w ramach PO KL to około 100 milionów złotych. (PAP)

Więcej na temat finansowania przedszkoli można będzie dowiedzieć się naVII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie się 27 lutego 2013 r. w Warszawie>>