We wtorek uczniowie III klas gimnazjów pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, w środę - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.
Jak poinformował po zakończeniu egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, egzamin przebiegł spokojnie, nie było żadnych sygnałów o zakłóceniu procedur.
Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch poziomach. Najpierw - po godz. 9. - rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Następnie po przerwie - po godz. 11. - rozpoczął się test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawała tylko część uczniów - ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Gimnazjaliści mogli wybierać spośród sześciu języków obcych. Najwięcej z nich pisało test z języka angielskiego.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do niego w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.
Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). (PAP)

Gimnazjaliści: test matematyczno-przyrodniczy nie był trudny>>
Egzamin gimnazjalny 2015: część matematyczno-przyrodnicza przebiegła spokojnie>>
Egzamin gimnazjalny 2015: na polskim m.in. opowiadanie o podróży>>
Egzamin gimnazjalny 2015: Jagiellonowie i władza ustawodawcza na teście humanistycznym>>