Są to pierwsze publicznie dostępne e-podręczniki przygotowane w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła".
W programie tym Politechnika Łódzka odpowiada za merytoryczne przygotowanie podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
"Mamy już dwa gotowe e-podręczniki - to konkret (...) Teraz przed nami dalsze prace, tak by we wrześniu 2015 r. były gotowe wszystkie" - powiedziała w czwartek na specjalnej prezentacji podręczników na Politechnice Łódzkiej wiceminister edukacji Ewa Dudek. Zaapelowała do uczniów: "Teraz wasze zadanie, wchodźcie na platformę, próbujcie, testujcie. Czekamy na wasze opinie".
Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej, czyli do zajęć komputerowych zawiera dziewięć rozdziałów. Pierwszy z nich to wprowadzenie do zajęć komputerowych. Uczeń dowiaduje się w nim m.in. co to jest i czym zajmuje się informatyka, poznaje zasady bezpiecznego korzystania z komputera.
W pierwszym rozdziale dowiaduje się też, co to jest internet, jaka jest jego istota, czym są przeglądarki internetowe, jakie są elementy zestawu komputerowego i ich przeznaczenie. Drugi rozdział poświęcony jest systemom operacyjnym, trzeci zaś zasobom komputera i zarządzaniu nimi (poznaje informacje na temat folderów i plików).
Kolejne dwa rozdziały - czwarty i piąty - uczą korzystania z edytorów: graficznego i tekstowego oraz posługiwania się nimi. Rozdział szósty dotyczy wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (uczniowie dowiadują się m.in., co to jest prawo autorskie i cyberprzemoc). W rozdziale siódmym uczą się projektowania prezentacji multimedialnej, w ósmym poznają zasady komunikacji w sieci. R0ozdział dziewiąty poświęcony jest projektom zespołowym. Na tym poziomie, na przykładzie przygotowywania wspólnej prezentacji, uczniowie uczą się pracy w zespole dwuosobowym.
E-podręcznik do zajęć komputerowych został wzbogacony o zadania interaktywne, barwne ilustracje, pokazy slajdów oraz filmy. Najważniejsze umiejętności uczeń będzie mógł ćwiczyć samodzielnie, wykorzystując zadania zamieszczone w oddzielnym bloku. Pojawiające się w każdym rozdziale nowe pojęcia zostały zebrane i wyjaśnione w bloku "słowniczek”. Prezentowane treści z zakresu informatyki będą rozwijane spiralnie w kolejnych podręcznikach opracowanych dla klas starszych.
"Wszystkie nasze podręczniki będą miały podobną strukturę. Treści główne zawarte są w rozdziałach, których w zależności od poziomu kształcenia będzie od dziewięciu do dwunastu. Treści w nich w kolejnych klasach będą spiralnie rozwijane - uczniowie będą nie tylko poznawać nowe wiadomości i zdobywać kolejne umiejętności, ale też powtarzać i pogłębiać zdobyte wcześniej" - powiedziała prof. Maria Dems z zespołu pracującego nad podręcznikami do informatyki dla wszystkich trzech poziomów edukacyjnych (klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).
W czwartek w Łodzi zaprezentowano też gotowy testowy podręcznik do matematyki dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, czyli I klasy liceum i technikum. Obejmuje on następujące działy: liczby, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, trygonometria, podstawy geometrii. Każde wprowadzone pojęcie ilustrowane jest elementem multimedialnym. E-podręcznik zawiera dużą liczbę zadań interaktywnych zbudowane z wykorzystaniem GeoGebry. Najważniejsze umiejętności uczeń będzie mógł ćwiczyć bez ograniczeń wykorzystując zadania generatorowe, czyli zadania z dynamicznie zmieniającymi się współczynnikami.
Docelowo mają być opracowane 64 e-podręczniki do 14 przedmiotów na wszystkich etapach nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie. Na platformie znaleźć ma się także ponad 2,5 tys. różnych zasobów edukacyjnych.
Merytorycznie za przygotowanie e-podręczników z zakresu przedmiotów humanistycznych odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za przygotowanie e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych odpowiada merytorycznie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a za przygotowanie e-podręczników do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A.
E-podręczniki mają mieć charakter środowiskowy. Obok repozytorium materiałów, które tworzą e-podręczniki, nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia repozytoriów własnych, gdzie będą mogli umieszczać przygotowane przez siebie materiały. Na platformie znajdzie się także miejsce, gdzie będzie można znaleźć m.in. przykładowe scenariusze zajęć. Stworzona ma być też możliwość integracji z innymi środowiskami, np. e-dziennikami, czy platformami e-learningowymi.
Założeniem przyjętym przy opracowywaniu e-podręczników jest to, że będzie można z nich korzystać zarówno online, jak offline, gdyż będzie je można ściągnąć na własny komputer czy czytnik e-booków. Będzie też można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych. Wszystkie e-podręczniki, z wyjątkiem przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej (ze względu na rodzaj zamieszczonych w nim materiałów interaktywnych), będą miały wersję do druku. (PAP)

 

Polecamy: Jest już pierwszy e-podręcznik