Wiceminister odpowiadała na pytania posła Tomasza Głogowskiego (PO) dotyczące organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach opłacanych z budżetu państwa w ramach programu "Przedszkole za złotówkę".
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, od 1 września 2013 r. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - nie może wynieść więcej niż jeden złoty; na obniżenie opłat wnoszonych wcześniej przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy otrzymały dotację z budżetu państwa.
Ze środków tych opłacane są m.in. tzw. zajęcia dodatkowe, na których dzieci zdobywają umiejętności wykraczające poza opisane w obowiązkowo realizowanej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Podstawowa znajomość języka wystarczy, by uczyć angielskiego w przedszkolu>>

Wśród tego typu zajęć organizowanych na życzenie rodziców bardzo często jest nauka języków obcych.
Aby zwiększyć liczbę przedszkolaków uczących się języka obcego znowelizowano podstawę programową. Zgodnie z nowelą, od 1 września 2015 r. nauka języka będzie obowiązkowa dla wszystkich pięciolatków, a od września 2017 r. także dla cztero- i trzylatków. Obecnie nauka języka obcego jest obowiązkowa dopiero w I klasie szkoły podstawowej.
Wprowadzając obowiązkowe zajęcia z języka obcego nowożytnego w przedszkolu, Polska stanie się jednym z trzech krajów w Europie prowadzących naukę językową na tym etapie. Obecnie obowiązek nauki języka obcego od trzeciego roku życia jest w Hiszpanii i niemieckojęzycznej części Belgii. (PAP)

 

Lektor pilnie poszukiwany. Brakuje chętnych do uczenia angielskiego w przedszkolu>>