I Ogólnopolską Konferencję na temat zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu matematyki organizuje w dniach 16 - 19 sierpnia  Grupa Robocza Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ( SNM) „Matematyka i Komputery” (MiK) przy współpracy z Oddziałem Podkarpackim SNM. Konferencja odbędzie się w   Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu koło Rzeszowa. Dla nauczycieli, którzy wezmą udział w sierpniowym zjeździe, będzie okazją do zetknięcia się z najnowszymi technologiami informacyjnymi. Organizatorzy zaplanowali zróżnicowany program. Zajęcia odbywać się będą w pięciu nurtach: tablice interaktywne, kalkulatory, programy DGS (geometria dynamiczna) i GeoGebra, pozostałe programy komputerowe i Internet oraz blok dla początkujących.   Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie Grupy Roboczej MiK www.snm.edu.pl/grupy/mik .

Źródło: PAP - Nauka w Polsce. 4 sierpnia 2010r.