Czy dyrektor placówki może wystąpić (w jakikolwiek sposób) do organu prowadzącego (którym jest jednostka samorządu terytorialnego) o zwiększenie subwencji oświatowej?

Odpowiedź
Dyrektor szkoły może wystąpić z pismem o zwiększenie planu finansowego.
Subwencja przyznawana jest danej jednostce samorządu terytorialnego, natomiast szkoła lub placówka oświatowa działa na podstawie planu finansowego. Środkami finansowymi określonymi w planie finansowym dysponuje dyrektor szkoły. Jeżeli w trakcie realizacji planu finansowego wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, powodujące konieczność zaangażowania dodatkowych środków – wówczas dyrektor szkoły powinien zwrócić się do organu prowadzącego o zwiększenie planu (nie subwencji). Jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę – może dokonywać zmian w planie finansowym szkoły, w tym zwiększenia środków w poszczególnych paragrafach. Jeżeli więc dyrektor zwróci się z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o zwiększenie środków finansowych w danym paragrafie, wówczas organ prowadzący – po dokonanej analizie – może dokonać stosownego zwiększenia.

Karta Nauczyciela obejmie wszystkich nauczycieli przedszkoli>>

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami