Gazeta podaje tego przykłady z kilku Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W niektórych, jak np. w Jaworznie, takich wniosków jest o kilkaset więcej niż przed rokiem. Według gazety jedynie w Poznaniu i Warszawie liczba osób chętnych do sprawdzenia prac maturalnych nie wzrosła.
Jak twierdzą cytowani przez gazetę eksperci, może to być efektem raportu NIK z marca tego roku. Wynika z niego, że co czwarta już oceniona praca egzaminacyjna, zweryfikowana na wniosek zdającego, okazała się źle sprawdzona.
Najczęściej wnioski do komisji dotyczą sprawdzenia matury z matematyki, biologii czy chemii. Znaczna ich liczba wpływa od kandydatów na studia medyczne – czytamy w gazecie. (PAP)

Brak skargi na unieważnienie matury zgodny z Konstytucją>>