Wyniki badań udostępniono PAP w poniedziałek.

W programie - realizowanym przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przy wsparciu merytorycznym Instytutu Żywności i Żywienia - wzięło udział prawie 300 tys. uczniów z ponad 4000 szkół z całej Polski. Na początku akcji nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały edukacyjne, na podstawie których w ciągu roku szkolnego prowadzili lekcje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Materiały edukacyjne trafiły także do ponad pół miliona rodziców.

W kwietniu 2011 roku nauczyciele biorący udział w programie przeprowadzili badanie wśród swoich uczniów - dzieci z klas I-III szkół podstawowych - dotyczące ich wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Wyniki badania porównano z badaniami przeprowadzonymi przez tych samych nauczycieli w listopadzie ub.r. Wynika z nich, że dzieci spożywają więcej owoców, warzyw i soków niż przed programem.

Prawie 90 proc. dzieci biorących udział w kwietniowym badaniu wiedziało, że warzywa, owoce i soki są zdrowe, gdyż zawierają cenne naturalne witaminy. Przed programem niecałe 77 proc. uczniów, którzy wzięli udział we wstępnym badaniu, zdawało sobie z tego sprawę.

Z badania kwietniowego wynika też, że ponad 88 proc. uczniów deklaruje, iż lubi jeść warzywa. 42 proc. badanych dzieci, czyli prawie o połowę więcej niż w listopadzie (22 proc.), zadeklarowało, że jadło w jakiejś formie warzywo na śniadanie. Aż 43 proc. uczniów podało, że dostało warzywo do szkoły na drugie śniadanie, np. w kanapce. Pod tym względem wynik poprawił się o 24 punkty proc.

Wyniki badania pokazały, że ponad 96 proc. dzieci lubi jeść owoce. Po zakończeniu programu aż 45 proc. dzieci zadeklarowało, że jadło owoc na śniadanie - to o 19 punktów procentowych więcej niż przed programem. Obecnie również prawie połowa uczniów - 43 proc. dzieci - deklaruje, że dostały owoc do szkoły.

Uczniowie klas I-III najchętniej jednak sięgają po soki. Kwietniowe badanie wykazało, że lubi je 97 proc. dzieci. Przed akcją 31 proc. dzieci otrzymywało sok do szkoły; w wyniku akcji grupa ta wzrosła o 17 punktów proc. Pod koniec programu 75 proc. badanych dzieci piło też na śniadanie w domu sok. To o 41 pkt. proc. więcej niż przy pierwszym badaniu - wtedy tylko 34 proc. dzieci piło sok na śniadanie.

Program ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku" miał na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci i ich rodziców. Dzięki prowadzonym w ciągu roku szkolnego lekcjom na temat zdrowego odżywiania się dzieci rozszerzały wiedzę na ten temat oraz były zachęcane do stosowania właściwej diety.

Z badań wynika, że organizatorzy programu dotarli z wiedzą również do rodziców, gdyż dzieci dostają więcej warzyw, owoców i soku. A to właśnie rodzice przygotowują dzieciom posiłki i mają zasadniczy wpływ na ich nawyki żywieniowe.

Program ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku" został sfinansowany przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw. Patronat honorowy nad programem objęli: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wojewódzcy kuratorzy oświaty. Szczegóły na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.5porcjiwszkole.pl (PAP)

dsr/ hes/ jra/