Autorem lekcji, w której historia Auschwitz przedstawiona została w wyraźnie nakreślonym kontekście historycznym, jest pracownik muzeum i wieloletni przewodnik-edukator Mirosław Obstarczyk.
"W 2014 r. Miejsce Pamięci odwiedziła rekordowa liczba osób – ponad 1,5 miliona, z czego większość stanowili ludzie młodzi. Wiele grup przyjeżdża tu po wcześniejszym przygotowaniu, jednak są wśród nich także osoby, których wiedza, m.in. o genezie nazizmu, tematyce związanej z II wojną światową czy Auschwitz, jest niewielka" – uważa dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk.
Jak podkreślił, kierowane przez niego centrum od wielu lat podejmuje działania skierowane m.in. do nauczycieli, aby zwłaszcza uczniowie byli do wizyty w Miejscu Pamięci dobrze przygotowani.
"Obok zamieszczonych na naszej stronie internetowej rekomendowanych pomocy w przygotowaniu do wizyty i jej podsumowaniu, udostępniamy teraz także lekcję internetową o charakterze historycznym, która może być pomocą w poznaniu sytuacji Europy sprzed oraz z czasów II wojny światowej" – poinformował dyr. Kacorzyk.

Nauczyciele upamiętnią ofiary Auschwitz>>

Lekcja rozpoczyna się opisem Miejsca Pamięci Auschwitz. W kolejnej części - "Jak do tego doszło - powstanie i istota nazizmu" - zawarte zostały podstawowe informacje o narodzinach nazizmu w Niemczech i jego założeniach ideologicznych, o przyczynach prześladowań i eksterminacji Żydów, a także stosunku Trzeciej Rzeszy do Romów. Następna część opowiada o "Ekspansji terytorialnej III Rzeszy – II wojnie światowej", ostatnia – o "Okupacji niemieckiej w Polsce na tle sytuacji innych krajów".
Lekcja została przygotowana w taki sposób, że poszczególne jej części są autonomiczną całością. Dzięki temu można skupić się na wybranych zagadnieniach. Uzupełniają ją ćwiczenia testowe oraz słownik trudnych pojęć. Lekcja dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.
W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ubiegłym roku zwiedziło je ponad 1,53 mln osób. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)

Prof. Lipowicz: każdy uczeń powinien przynajmniej raz odwiedzić miejsce pamięci>>