"Zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej oraz chętnych do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie organizacji i zarządzania systemem oświaty, jego ogniwami oraz szkołami i placówkami oświatowymi,
na trzy typy studiów podyplomowych dla kierowniczej kadry oświatowej – model europejski" - zachęca APS.
studia mają charakter niestacjonarny, obejmują podstawy teoretyczne i prawne działalności podmiotów systemu oświaty oraz aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szkołami i placówkami oświatowymi. Trwają do października 2015 r. Więcej>>

Problemy prawne dyrektorów szkół tematem marcowego zjazdu AZDS>>