Rozmawiali z nimi m.in. o prawach i obowiązkach dzieci, odpowiedzialności karnej za czyny dziecka, sprawach związanych z korzystaniem z internetu, prawem autorskim czy pierwszą umową o pracę. "To co robimy wynika z przekonania, że tylko świadomy obywatel jest w stanie korzystać z praw i wolności, które posiada. Chcemy ludziom otwierać oczy jakie mają prawa, jak mogą z nich korzystać i realizować powinność budowania praw i wolności obywatelskich również poprzez edukację" - podkreślił wicedziekan ORA w Łodzi adw. Dariusz Wojnar. Akcja edukacyjna, która prowadzona jest we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, ma być kontynuowana w roku szkolnym 2015/16.
Informacje o bezpłatnych poradach prawnych świadczonych przez Izbę Adwokacką w Łodzi wkrótce mają pojawiać się w autobusach i tramwajach łódzkiego MPK. Więcej>>(PAP)

Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniamiElementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami>>