We wtorek w Gdańsku podczas konferencji podsumowano realizację kończącego się pierwszego etapu programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030", zwanego "Programem Żuławskim - 2030".

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Halina Czarnecka powiedziała dziennikarzom, że w ramach II etapu „Programu Żuławskiego - 2030” do 2020 roku planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 800 mln zł. „Plan jest bardzo ambitny; w dalszym ciągu chcielibyśmy się koncentrować na pracach na Wiśle i zbudować 70 ostróg na tej rzece w rejonie Żuław” -€“ wyjaśniła.

Do najpilniejszych planowanych zadań zaliczyła też budowę wrót przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych na Tudze, które znacznie poprawiłyby bezpieczeństwo Nowego Dworu Gdańskiego oraz zakup czterech lodołamaczy. „Odbudowalibyśmy flotyllę lodołamaczy na potrzeby regionu Dolnej Wisły” -€“ dodała.

Inwestycje w ramach drugiego etapu mieliby realizować: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku i w Elblągu oraz miasta Gdańsk i Elbląg oraz starostwo powiatowe Pruszcz Gdański. Te instytucje i samorządy realizowały też inwestycje w ramach pierwszego etapu Programu.

Uczestniczący w konferencji wiceminister środowiska ds. gospodarki wodnej, Mariusz Gajda zapewnił, że działania mające na celu ochronę przeciwpowodziową Żuław będą kontynuowane. Podał, że „są pieniądze na ten drugi etap zapewnione w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”.

Zwrócił uwagę, że „chodzi o to, żeby ten region mógł się rozwijać, żeby ludzie nie czuli tego zagrożenia, które im -€“ teraz już w mniejszym stopniu - grozi”. „Bo jeżeli ludzie będą się czuć bardzo bezpiecznie, to będą mogli rozwijać różne dziedziny gospodarki” -€“ dodał.

W ramach pierwszego etapu "Programu Żuławskiego - 2030" zrealizowanych zostało 60 zadań na łączną kwotę 520 mln zł. 85 proc. tej kwoty pochodziło z UE.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należą: przebudowa ujścia Wisły (w tym wydłużenie tzw. kierownicy wschodniej o 200 m), odbudowa 11 ostróg na Wiśle (techniczne urządzenia prostopadłe do brzegu rzeki mające na celu koncentrację nurtu rzeki - PAP), odbudowa 76 km wałów przeciwpowodziowych (na rzekach Wisła, Tuga, Elbląg i jezioro Drużno) oraz przebudowa 35 stacji pomp, 10 km koryta rzeki Raduni i 53 km innych koryt rzecznych. Powstał też system monitoringu ryzyka powodziowego.

Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową w ramach realizowanych projektów to ok. 215 tys. ha, na którym mieszka ok. 120 tys. osób.

Czarnecka jest przekonana, że „dla Żuław wykonany został milowy skok w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego”. Zastrzegła jednak, że chociaż „możemy czuć się naprawdę bezpieczniej, to nigdy nie możemy powiedzieć do końca, że w stu procentach jesteśmy bezpieczni, bo to jest żywioł”.

Żuławy zajmują obszar ponad 2,1 tys. km kw., z czego ponad 450 to tereny depresyjne. Na obszarze tym, wykorzystywanym w dużej mierze na potrzeby rolnictwa, mieszka 250 tys. ludzi. Uważane są za jeden z najbardziej zagrożonych powodziami obszar Polski. Ewentualna powódź mogłaby zagrozić m.in. mieszkańcom Gdańska, Nowego Dworu Gdańskiego i Elbląga, ale też - gdyby doszło do zalania gdańskiej rafinerii czy hałdy fosfogipsów w Wiślince - spowodować klęskę ekologiczną.(PAP)