Najwięcej wysadzonych zostanie drzewek sosny, dębu i buka. Młody las zajmie areał zbliżony wielkością do powierzchni 7 tys. boisk do piłki nożnej – powiedziała Sojka.

Jak mówiła, stosunkowo wysokie temperatury na początku marca pozwoliły leśnikom rozpocząć prace. Obejmują one tzw. odnowienie lasu i zalesienie. Odnowienie to wprowadzenie młodych drzewek w miejsce wcześniej wyciętych. Natomiast zalesienie polega na wysadzeniu drzewek np. na gruntach porolnych czy nieużytkach.

Rozmiar prac przy odnowieniach i zalesieniach na terenach podległych szczecińskiej dyrekcji należy do największych w kraju.

Od 2004 do 2013 r. na terenie szczecińskiej dyrekcji odnowiono i zalesiono łącznie 63,6 tys. hektarów.

Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie rozciąga się w północno-zachodniej części kraju, w granicach części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Szczecińska dyrekcja zarządza jedną z największych powierzchni wśród podległych dyrekcjom Lasów Państwowych w kraju – około 690 tys. hektarów. (PAP)