„Szczelinowanie w poszukiwaniu gazu łupkowego może doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych metanem i szkodliwymi chemikaliami, jeśli nie będzie zaplanowane i przeprowadzone z największą ostrożnością” – czytamy w opublikowanym przez Water UK oświadczeniu. Organizacja zadeklarowała jednocześnie gotowość do współpracy z firmami poszukującymi gazu Z łupków w celu zminimalizowania ryzyka z tym związanego.

Problem potencjalnego ryzyka dla zasobów wody pitnej podniósł w swoim wystąpieniu podczas konferencji „UK Shale 2013 – Making It Happen” doradca w Water UK, Jim Marshall.

„Z bezpieczeństwem dostaw wody pitnej nie mogą być związane żadne kompromisy – bezpieczeństwo musi być bezwzględnie zapewnione. Pojawiają się argumenty za i przeciwko szczelinowaniu hydraulicznemu, ale naszą rolą nie jest stawanie po którejkolwiek ze stron. Jeśli metoda ta znajdzie w Wielkiej Brytanii powszechne zastosowanie, chcemy mieć tylko pewność, że nie będzie się to wiązało z jakimkolwiek ograniczeniem standardów bezpieczeństwa” – powiedział Marshall.

Zwrócił się przy tym do spółek z branży łupkowej o zacieśnienie współpracy. „Oczekujemy od nich pełnej jasności co do oczekiwań związanych z kwestiami zaopatrzenia w wodę, a także przedstawienia pełnych opracowań dotyczących wpływu prac poszukiwawczych na środowisko” – poinformował.

Oprócz jakości wody, wyzwaniem dla sektora może być także kwestia zapewnienia dostaw wody dla potrzeb samego szczelinowania, jak również odbiór i utylizacja wody po zakończonym szczelinowaniu.

Prace poszukiwawcze i potencjalna aktywność sejsmiczna im towarzysząca mogą stanowić zagrożenie dla infrastruktury przesyłowej, co również - zdaniem Water UK - powinno być brane pod uwagę przy planowaniu przyszłych wierceń łupkowych.