Posłowie wysłuchali informacji w sprawie realizacji "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023" z perspektywą do 2025 r. oraz planowanych w nim zmian.

"Program jest rzeczywiście wielki i chcemy go realizować. (...) My się nie uchylamy od realizacji tego programu" - powiedział Szmit.
Dodał, że w ramach realizacji programu zostały zakontraktowane prace o wartości 32,5 mld zł. Natomiast toczą się negocjacje na kolejne inwestycje na prawie 79 mld zł.

"Kilka dni temu została podpisana umowa na południową obwodnicę Warszawy. Były tam też spore wątpliwości czy ta cena, która została wylicytowana, ta, która została ogłoszona przez jednego z oferentów, jest realną ceną, ale ta trudna decyzja została podjęta. Mamy w tej chwili do rozstrzygnięcia bardzo trudny problem podejrzenia czterech zmów cenowych, które w czterech bardzo poważnych inwestycjach występują i to też jest temat, w jaki sposób to rozwiązywać" - powiedział Szmit.

Zaznaczył, że resort w ramach realizacji programu analizuje kilka rozwiązań. "Widzę kilka kierunków, którymi będziemy się zajmować i którymi już się zajmujemy. Pierwszy to jest zmiana przepisów i norm dotyczących budowania dróg.(...) Jest szereg przepisów, które tak naprawdę w sposób nieracjonalny podnoszą koszty budowy dróg w Polsce. (...) W Polsce naprawdę możemy budować drogi taniej i to takie drogi, które będą odpowiadały warunkom technicznym, funkcjonalnym i będą lepszej jakości" - powiedział.

Druga to kwestia technologii budowy dróg. "Tutaj też niestety mamy bardzo wiele do zrobienia. Na świecie bardzo często po prostu buduje się drogi inaczej, według innych technologii, racjonalniejszych, tańszych, trwalszych" - dodał.

Zapowiedział także wprowadzenie mechanizmu stałej konsultacji między środowiskami przedsiębiorców, między ekspertami, między środowiskami pracowniczymi a głównymi inwestorami w Polsce. "Tutaj myślę o GDDKiA i PKP PLK, która też jest ogromnym inwestorem" - poinformował.

Zapowiedział także, że realizowany będzie pomysł powoływania spółek specjalnego przeznaczenia. "Prowadzone są w tej sprawie analizy, na które trzeba jeszcze poczekać" - wskazał.

"Wreszcie sprawa GDDKiA. Myślę, że tutaj też powinniśmy się zastanowić nad dalszym kształtem jej funkcjonowania, nad jej organizacją(...). Widzę tutaj pole do racjonalizacji wydatków, widzę tutaj pole do podejmowania działań, które mogą doprowadzić do lepszego wykorzystania środków, którymi dzisiaj dysponujemy" - podkreślił.

Na początku września br. rząd Ewy Kopacz przyjął projekt uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Celem programu, szacowanego na 107 mld zł, z czego 40 mld zł ma pochodzić z funduszy UE, jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Ma powstać 3,9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ok. 50 obwodnic.

Autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa oraz A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki to niektóre z inwestycji, jakie znalazły się w programie. Przewiduje on ponadto m.in. budowę drogi ekspresowej S3 - Sulechów - Bolków, S5 - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Nowe Marzy (A1), S6 - Szczecin - Gdańsk, S7 - Gdańsk - Płońsk oraz Warszawa-Kraków, S2 - Południowa Obwodnica Warszawy. Pozostałe inwestycje to np. budowa drogi ekspresowej S8 - Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok, S17 - Warszawa - Lublin, S19 - Lublin - Rzeszów, S51 - Olsztynek - Olsztyn oraz S61 - Ostrów Mazowiecka do granicy państwa w Budzisku.

Pieniądze na te inwestycje miałyby pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji funduszy UE. Program zakładał też powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych.

Mechanizm ten miałby być zastosowany m.in. w przypadku budowy autostrad A1 Tuszyn - Częstochowa, A18 Olszyna - Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce. (PAP)