Podczas naboru wniosków na przyszłoroczną edycję programu, który trwał do końca września, do wojewody opolskiego wpłynęło w sumie 70 wniosków o remonty dróg lokalnych – 18 z powiatów i 52 z gmin. Na opublikowanej właśnie przez Urząd Wojewódzki wstępnej liście rankingowej projektów, które przeszły pozytywnie ocenę, znalazło się 55 z nich. Wśród zakwalifikowanych do sfinansowania jest 13. Na więcej – po zredukowaniu środków budżetu państwa przeznaczonych na program w 2014 r. – nie starczy pieniędzy. Na woj. opolskie przypadła kwota nieco ponad 10 mln. Według wcześniejszych założeń miało to być 40 mln zł.


W końcu października rząd zdecydował, że wydatki budżetowe na realizację Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wyniosą w 2014 r. 250 mln zł, a nie - jak wcześniej planowano - 1 mld zł.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Miążek przyznał w rozmowie z PAP, że jego wydział odebrał w ostatnim czasie wiele sygnałów niezadowolenia z samorządów w kwestii obcięcia finansowania "schetynówek”. Zdaniem Miążka wynika to z faktu, że dla wielu samorządów Program ten był głównym instrumentem finansowania remontów infrastruktury drogowej podlegającej gminom i powiatom.

Niezadowolenia nie kryje np. starosta strzelecki Józef Swaczyna. „10 mln złotych na 71 gmin i 11 powiatów woj. opolskiego na rok to kropla w morzu potrzeb. Poza tym, w związku z zapowiadanym większym budżetem, przygotowane już dokumenty pójdą na półki. Co z tego, że budują się autostrady, obwodnice czy drogi ekspresowe, skoro ludzie z mniejszych miast i miejscowości nie mają po czym jeździć bezpiecznie z pracy do domu” – argumentował Swaczyna. Jego zdaniem ograniczenie budżetu na tzw. schetynówki oznacza dalszą dewastację dróg lokalnych, a samorządom odbiera najprostsze i najskuteczniejsze źródło współfinansowania remontów tych dróg.

Na opublikowanej przez opolski urząd wojewódzki wstępnej liście rankingowej, która może jeszcze ulec zmianie po ewentualnych odwołaniach, znalazło się 7 wniosków dot. remontów dróg powiatowych i 6 – dróg gminnych. Wnioski te przewidują budowę, przebudowę lub remont ok. 20 km dróg powiatowych i niespełna 6 km dróg gminnych.

Najdroższe zaplanowane w powiatach inwestycje - to rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Opole-Łubniany w miejscowości Kępa w pow. opolskim oraz remont drogi powiatowej w pow. kluczborskim - od granicy woj. wielkopolskiego do Wołczyna. W obydwu przypadkach dofinansowanie prac ma sięgnąć prawie 1,5 mln zł. Wśród najlepiej ocenionych inwestycji gminnych, które według wstępnej listy rankingowej mają być sfinansowane, najkosztowniejsza ma być przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 mln zł.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Rozwój-Dostępność jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008-2011, który zaproponował ówczesny szef MSWiA Grzegorz Schetyna. Przewiduje 50-procentowe dofinansowanie inwestycji drogowych w powiatach i gminach z puli rządowej. We wrześniu 2011 r. rząd zdecydował o kontynuowaniu programu. Całkowita wartość inwestycji drogowych wykonanych w Opolskiem od 2008 r. z udziałem pieniędzy z programu to prawie 305 mln zł.