Jak powiedział zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński, samorząd dysponuje już specjalistyczną analizą; wynika z niej, że na tym terenie istnieją możliwości nie tylko pozyskania energii ze źródeł geotermalnych, ale także zagospodarowania tych wód do celów balneologicznych i rekreacyjnych.

Przeprowadzenie badań i stworzenie analizy było możliwe - jak podkreślił Jasiński - dzięki członkostwu gminy w Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrze Energetycznym.

W niedługim czasie pełna treść analizy ma znaleźć się na stronie internetowej urzędu miasta i gminy. „Będziemy chcieli spotkać się m.in. z przedstawicielami biznesu, którym przekażemy informacje dotyczące możliwości montażu pomp ciepła, a także wykorzystania tych wód do celów balneologicznych i rekreacyjnych” – powiedział Jasiński.

Samorządowiec ma nadzieję, że ustalenia naukowców przysłużą się dla rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy. „Tym bardziej, że powiat ma problemy z ponad 20-proc. bezrobociem” – przypomniał.

Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk przypomniał, że niedaleko Końskich - w Czarnieckiej Górze (gm. Stąporków) - już w czasach II Rzeczypospolitej istniało bardzo popularne uzdrowisko. Leczono tam przede wszystkim choroby układu oddechowego.

„Dla regionu koneckiego to spora szansa, zarówno z punktu widzenia rekreacji, jak i źródła energii (…). To popularne miejsce odwiedzin m.in. mieszkańców z woj. łódzkiego, którzy przyjeżdżają na pobliski zalew w Sielpii (gm. Końskie)” – powiedział.

To kolejne miejsce w województwie świętokrzyskim, gdzie w ostatnim czasie potwierdzono obecność wód geotermalnych z możliwością zastosowania w wodolecznictwie. Podczas prowadzonych od jesieni badań w Cudzynowicach (gm. Kazimierza Wielka) na południu regionu odkryto bogate złoża termalnych wód siarczkowych.

W województwie działają już znane uzdrowiska w Busku Zdroju i Solcu Zdroju, oparte na leczniczych właściwościach wód podziemnych.

Końskie leżą w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego blisko granicy z łódzkim i mazowieckim. Miasto zamieszkuje ok. 20 tys osób, całą gminę ponad 36 tys. (PAP)