Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu. Uczestniczyło w nim jeszcze konsorcjum hiszpańskich firm Aldesa Construcciones (lider) i Agrupacion Empresas Automatismos Montajes y Servicios (partner), jednak jego ofertę odrzucono, gdyż nie odpowiadała specyfikacji warunków zamówienia.


Obecnie przez 10 dni można składać odwołania od rozstrzygnięć komisji przetargowej, a później poprawność przetargu sprawdzi Urząd Zamówień Publicznych. Jeśli opinia UZP będzie pozytywna, miasto będzie mogło podpisać umowę na budowę hali. Wykonawca będzie miał 25 miesięcy na realizację projektu.

Przed zawarciem umowy z wykonawcą miasto musi zapewnić brakującą część środków na inwestycję.

Pierwszy przetarg unieważniono, gdyż uczestnicy zaproponowali kwoty znacznie przewyższające wstępny kosztorys i możliwości budżetu miasta. Najtańsza oferta wynosiła wówczas 179 mln zł, a miasto ma na ten cel 146 mln zł.

W drugim przetargu, pomimo złagodzenia warunków, m.in. wydłużenia czasu realizacji, zmienienia harmonogramu prac, obniżenia kar za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji, a także zrezygnowania z niektórych elementów projektu, najkorzystniejsza oferta wyniosła 158 mln zł, czyli o 12 mln zł więcej, niż zarezerwowane na ten cel.

Władze Torunia podjęły decyzję o budowie sali w 2006 r. W mieście nie ma sali koncertowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, a działa orkiestra symfoniczna i odbywają się liczne imprezy kulturalne, m.in. festiwale teatralne. Projekt sali koncertowej, wybrany w 2008 r. w międzynarodowym konkursie, opracowała hiszpańska pracownia Menis Arquitectos, prowadzona przez Fernando Menisa.

W wielofunkcyjnym obiekcie, który ma zostać wzniesiony na obrzeżach Starego Miasta, mają znaleźć się: sala z widownią na 900 miejsc ze sceną posiadającą kanał orkiestrowy i sala na 300 miejsc ze sceną, a także pomieszczenia techniczne i socjalne, pozwalające na realizację dużych przedsięwzięć artystycznych. Budowla ma być wyposażona w specjalne mechanizmy, umożliwiające łączenie lub oddzielanie poszczególnych pomieszczeń. W sąsiedztwie budynku ma zostać urządzony parking ze 185 stanowiskami. 

rau/ mki/ jbr/