Na odcinku Janki – Raszyn drogi krajowe nr 8 i nr 7 tworzą wspólny wjazd do Warszawy. Średnie dobowe natężenie ruchu wynosi tam 61 tys. 240 pojazdów. Biorąc pod uwagę gęstą zabudowę, powoduje to, że jest to jeden z najbardziej obciążonych odcinków drogowych w Polsce. Dzięki drodze ekspresowej S8, ruch w stołecznej Al. Krakowskiej i na obecnej trasie do Raszyna ma się zmniejszyć docelowo nawet o 50 tys. pojazdów na dobę.

Jak poinformowała rzeczniczka, kontrakt obejmuje m.in. budowę trzech pasów ruchu w obie strony na 5,3 km odcinku drogi ekspresowej Opacz – Janki Małe, dwóch pasów ruchu w obie strony z rezerwą pod budowę trzeciego pasa na 4 km odcinku Janki Małe – Paszków wraz z odcinkiem drogi od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 o długości prawie 3,3 km.

W ciągu budowanej drogi między węzłami Opacz – Paszków powstaną trzy kładki dla pieszych, cztery mosty, 12 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt. W ciągu budowanej drogi Opacz-Paszków, powstaną trzy węzły drogowe(Sokołowska, Janki Małe, Paszków), miejsca kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego i miejsca obsługi podróżnych.

Pierwsza część robót będzie polegała na wykonaniu dróg technologicznych dla budowy, by uniknąć zniszczenia istniejących dróg lokalnych.

Termin realizacji umowy to 32 miesiące od dnia podpisania umowy.