Efektem przedsięwzięć będzie zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

W ramach pierwszego projektu, którego koszt wyniesie 3,8 mln zł (1,8 mln zł z UE), wybudowane zostanie 1,28 km sieci ciepłowniczej i 42 węzły ciepłownicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a zakładane efekty ekologiczne to: zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (2 532,35 GJ/rok), spadek emisji gazów cieplarnianych (213,53 Mg CO2/rok) i redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (0,28 Mg/rok).

Kolejny projekt o wartości 31,5 mln zł (9,8 mln zł z UE) przewiduje wybudowanie sieci ciepłowniczej długości 4,89 km. Inwestycja umożliwi zmniejszenie strat ciepła w trakcie przesyłu, a w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (24 482,25 GJ/rok), spadek emisji gazów cieplarnianych (1379,28 Mg CO2/rok), redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (0,008 Mg/rok).

W ramach trzeciego przedsięwzięcia, którego koszt wyniesie 16,8 m zł (6,2 mln zł z UE) powstanie 10 km nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli na przyłączenie do miejskiej sieci nowych odbiorców, którzy nie posiadają źródeł ciepła i potencjalnych odbiorów z terenów rozwojowych miasta, aby nie musieli korzystać ze źródeł niskiej emisji ciepła opalanych paliwami stałymi. Pozwoli to zmniejszyć emisję substancji szkodliwych do środowiska, w szczególności pyłu PM10 i dwutlenku węgla.

PGE Toruń do 13 listopada funkcjonowała jako EDF Toruń SA, kiedy to Grupa PGE przejęła aktywa francuskiego koncernu EDF.(PAP)