Jak poinformował podczas czwartkowego śniadania prasowego prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, termin przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji koniecznych do wydania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 r. Później będzie mógł ruszyć przetarg, bądź przetargi na wykonanie robót.

„Procedury przetargowe można przewidywać na między pół roku a rok. Najpóźniej na koniec 2018 r. powinna być wbita pierwsza łopata. Wierzę jednak, że to będą wakacje 2018 r.” - zadeklarował Chęciński.

„Proces projektowania stadionu piłkarskiego i obiektów sportowych jest dość złożony. Wymaga ścisłej współpracy między wszystkimi jego uczestnikami. Z naszej strony mamy doświadczenie jak to zrobić, wiemy jak to zrobić. (…) (Projekt – PAP) będzie na czas” - zapewnił prezes spółki JSK Architekci Mariusz Rutz.

Miasto zakłada budowę w pobliżu Górki Środulskiej, na nieużytkach w rejonie ul. Zaruskiego, stadionu piłkarskiego na 12 tys. widzów, hali sportowej na 3 tys. miejsc, lodowiska na 2,5 tys. miejsc oraz infrastruktury rekreacyjnej, restauracji, sali fitness i muzeum sportu. Całość ma korespondować z wyglądem i dotychczasową funkcją sąsiednich parku i terenów rekreacyjnych. Wokół ma znajdować się 1,2 tys. miejsc parkingowych.

Po tym, jak firma JSK Architekci, która zaprojektowała m.in. stołeczny Stadion Narodowy i stadion warszawskiej Legii, zwyciężyła w konkursie na opracowanie koncepcji Parku, samorząd Sosnowca rozpoczął z nią kilkumiesięczne negocjacje ws. zamówienia projektu. Ostatecznie cena wyniesie 6,3 mln zł brutto.

JSK na podstawie umowy dostarczy koncepcję pokonkursową (uwzględniającą zalecenia sądu konkursowego), projekt budowlany inwestycji, projekt wykonawczy w podziale na zadania, komplet projektów technicznych wykonawczych przyłączy mediów, małej architektury, dróg i zieleni, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Spółka uzyska też decyzje administracyjne do wydania pozwolenia na budowę.

Sąd konkursowy zalecił m.in. zmniejszenie (wobec pierwotnej koncepcji JSK) powierzchni użytkowej hali lodowiska, przeanalizowanie wielkości i lokalizacji multimedialnej galerii sportu, a także szatni lodowiska, wysokość sali treningowej, zastosowanie na lodowisku i hali sportowej tzw. zielonych dachów i wprowadzenie ich spadków, a także przeanalizowanie rozwiązań zastosowanych dla elewacji obiektów.

Miasto na razie nie wie, czy będzie budować poszczególne obiekty Parku równocześnie czy jeden po drugim. Samorząd zakłada na razie, że wyłoży na realizację Parku 150 mln zł (być może do 80 proc. kosztów budowy lodowiska mogłoby pokryć ministerstwo sportu; w Sosnowcu działa bowiem hokejowa szkoła mistrzostwa sportowego). Ostateczny szacunek i dalsze decyzje mają wynikać m.in. z kosztorysów inwestorskich przygotowanych przez JSK.

Chęciński zaznaczył, że mając umowę na zaprojektowanie Parku, miasto niezwłocznie zacznie rozmawiać z zainteresowanymi podmiotami nt. finansowania inwestycji. Samorząd sprawdzi możliwości m.in. pozyskania partnera prywatnego, skorzystania z kredytu EBI czy innych oferowanych na rynku instrumentów finansowych.

Władze miasta uzasadniają potrzebę inwestycji m.in. wiekiem istniejącej w mieście infrastruktury sportowej. Stadion Ludowy, Hala Żeromskiego i Stadion Zimowy pochodzą z lat 50. i 70. ub. wieku, a wysokie koszty ich utrzymania i konieczność ciągłej modernizacji powodują, że bardziej opłacalna staje się budowa nowych obiektów. Ich powstanie założono w strategii rozwoju miasta już w 2007 r.(PAP)