Za nowelą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych głosowało 56 senatorów, 9 było przeciw, 15 się wstrzymało.

Nowe prawo ma ułatwić proces inwestycyjny przy budowie radarów meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, a także umożliwić Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prowadzenie takich inwestycji.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie posłowie wskazywali, że doświadczenie stosowania obecnych przepisów pokazuje, iż budowa nowych stacji radarowych boryka się z przeciągającymi się postępowaniami administracyjnymi. Przykładem jest casus stacji meteo, która ma powstać na Górze Świętej Anny w województwie opolskim.

Wiceszef resoru środowiska Mariusz Gajda informował, że w zasadzie radar leży w magazynach, lecz obecne przepisy w praktyce uniemożliwiają jego postawienie.

Obecnie w Polsce działa osiem radarów meteo, których głównym zadaniem jest wykrywanie zjawisk burzowych. Radary meteorologiczne działające w ramach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej obejmują swym zasięgiem atmosferę w promieniu 200 km od radaru, czyli pozwalają na prowadzenie pomiarów na obszarze o powierzchni 125 tys. 600 km kwadratowych.

Jak przekonują autorzy noweli, do pełnego pokrycia radarowego wymagana jest jeszcze budowa co najmniej czterech radarów - na Górze Św. Anny, w Polsce północno – wschodniej, centralnej i na Lubelszczyźnie.

Według resortu środowiska radary, poza tym na Górze Św. Anny, powinny zostać zbudowane w ciągu trzech lat.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. (PAP)