Bogdan Rzońca (PiS) proponował na porannym posiedzeniu komisji, by ustawa obejmowała nie tylko przedsiębiorców, którzy zawarli umowę z wykonawcą danego zamówienia publicznego, ale także z podwykonawcą. Po dyskusji nad poprawką, podczas której posłowie nie doszli do porozumienia, przewodniczący komisji Zbigniew Rynasiewicz (PO) ogłosił przerwę w obradach komisji. W tym czasie minister transportu Sławomir Nowak mówił z trybuny sejmowej, że ta poprawka może "storpedować i de facto przewrócić" cały projekt.
Po wznowieniu posiedzenia komisji posłowie przyjęli wersję projektu ustawy proponowaną przez podkomisję, wraz z poprawkami. Głosowało za tym 18 posłów, nikt nie był przeciw i żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący komisji Stanisław Żmijan (PO), w wersji przyjętej przez komisję poprawki posła Rzońcy już nie ma. Zdaniem Żmijana wprowadzenie tej poprawki do projektu oznaczałoby, że właściwie trzeba by było napisać go od nowa.
Poseł wyjaśnił, że poprawki, które posłowie komisji wprowadzili do projektu, mają na celu skrócenie czasu, w jakim podwykonawcy mieliby szansę na otrzymanie pieniędzy. "Chodzi o to, żeby cała procedura dająca możliwość wypłacenia pieniędzy, czyli składanie wniosku, jego weryfikacja itp., była skrócona jak najbardziej, żeby ci ludzie jak najszybciej otrzymali pieniądze" - zaznaczył Żmijan.
Drugie czytanie projektu - na posiedzeniu plenarnym - początkowo planowano na wtorek. Żmijan wyjaśnił jednak, że odbędzie się ono prawdopodobnie najwcześniej w środę. Trzeba bowiem przygotować sprawozdanie komisji i uzyskać opinię MSZ, czy projekt z poprawkami jest zgodny z prawem europejskim.
Rządowy projekt ustawy ma pomóc rozwiązać problemy podwykonawców, usługodawców i dostawców pracujących przy budowie autostrad, którzy nie otrzymali zapłaty za wykonane roboty. Projekt zakłada, że generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad
będzie mógł wypłacić im pieniądze, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie dokonali tych wpłat. Tylko podwykonawcy pracujący przy jednym z odcinków A2 oszacowali swoje roszczenia na ok. 40 mln zł.
Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele podwykonawców apelowali do posłów, by szybko i sprawnie uchwalili ustawę. Zwracali uwagę, że jeżeli nawet ustawa zostanie uchwalona na tym posiedzeniu Sejmu, to zanim zaakceptuje ją Senat i podpisze prezydent, miną jeszcze przynajmniej dwa tygodnie. W takiej sytuacji przedsiębiorcy otrzymaliby pierwsze pieniądze dopiero pod koniec lipca. Podwykonawcy argumentowali, że część firm może nie przetrwać do tego czasu. (PAP)