Wiceprezydent Koszalina Andrzej Kierzek powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że konsultacje potrwają do 15 października.

Informacje o nowym systemie ratusz umieścił na specjalnej stronie internetowej. Do mieszkańców trafi też 33 tys. ulotek. Zaplanowano także cykl sześciu spotkań poświęconych nowym zasadom gospodarki odpadami komunalnymi.

Sposób naliczania opłat za wywóz śmieci mieszkańcy mają wybrać wypełniając papierową lub internetową ankietę, w której zagłosują na jedną z czterech metod, zapisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłata, zgodnie z tym aktem prawnym, może być naliczana albo od liczby mieszkańców danej nieruchomości, albo od ilości zużytej wody czy powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego.

W przygotowanej przez ratusz ulotce każda z tych metod została dość dokładnie opisana zarówno pod względem zalet i wad.

Wyniki ankiety – jak powiedział wiceprezydent Kierzek - będą miały kluczowe znaczenie dla przygotowania projektu uchwały ws. opłat za wywóz śmieci. Uchwałę taką władze Koszalina planują wnieść na październikowej sesji rady miejskiej.

W Szczecinie konsultacje ws. wyboru metody naliczania opłat za wywóz śmieci rozpoczęły się 17 września. Potrwają do 18 października. Urząd Miejski podał we wtorek, że dotychczas wzięło w nich udział 300 mieszkańców.

Większość z nich (174 głosy) opowiedziała się za obliczaniem stawki za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. 74 osoby wybrały opłatę zależną od powierzchni mieszkania, a 70 od ilości zużytej wody.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie od 1 stycznia 2012 r. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze. Władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie nowych rozwiązań. (PAP)

sibi/ res/ amac/ dym/