Budowana przez Rudę Śląską trasa N-S ma stać się komunikacyjnym kręgosłupem miasta. Oddany do użytku w styczniu 2014 r. pierwszy odcinek N-S liczy ok. kilometra. Wiedzie od istniejącego węzła DTŚ do węzła z rudzką ul. 1-go Maja. W obecnym, II etapie prac, powstaje m.in. ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z dwupoziomowym węzłem z tą ulicą.

O ogłoszeniu przetargu na kolejny odcinek N-S, od ul. Bukowej do ul. Kokota w dzielnicy Bielszowice, poinformowało we wtorek biuro prasowe rudzkiego magistratu.

Powstać ma tam 1,4 km dwujezdniowej drogi wraz z dwupoziomowym węzłem z ul. Kokota (trasa przejdzie wiaduktem ponad nią). Powstaną też droga dojazdowa do ogródków działkowych, chodniki, ścieżki rowerowe czy elementy systemu odwadniania. Przebudowane zostaną odcinki ważnej dla miasta ul. Kokota oraz pobliskiej ul. Wideckiego, a także okoliczne instalacje.

Nietypową częścią tego etapu budowy będzie przeniesienie o ok. 20 metrów na północ kolidującego z przebiegiem trasy tzw. schronu pozorno–bojowego. „To mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa” – wyjaśnił miejski konserwator zabytków Łukasz Urbańczyk.

Schron jest dobrze zachowany, ale zalany deszczówką. Po przeniesieniu powstanie tam odwodnienie, a obiekt zostanie przykryty ziemią, by zachować pierwotny wygląd. Dla zainteresowanych powstanie dojście. W pobliżu znajduje się też inny duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk”

W II etapie budowy trasy (od ul. 1 Maja do ul. Bukowej) kluczowe roboty zostały już wykonane - obecnie trwają końcowe prace związane z wykonaniem nawierzchni. Daleko zaawansowana jest również budowa wiaduktu w rejonie ul. Bukowej.

Sama ul. Bukowa, w tej chwili ślepa, w ramach przedsięwzięcia jest przedłużana do ul. ks. Niedzieli, która przechodzi dalej w zabrzańską ul. Sikorskiego. Licząca ok. 1,5 km jednojezdniowa droga ułatwi dojazd ze wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej do południowych dzielnic Zabrza. Wraz z drugim odcinkiem N-S i przedłużeniem ul. Bukowej powstają też drogi rowerowe.

Wykonawca II etapu, firma Drogopol, od rozpoczęcia prac w połowie ub. roku deklarował, że chce możliwie skrócić przetargowy dwuletni termin na realizację inwestycji. Rudzki samorząd zaakcentował, że dzięki jego zaangażowaniu i łagodnej zimie, termin zakończenia inwestycji, pierwotnie zaplanowany na czerwiec 2017 r., został już przesunięty na styczeń 2017 r.

Kolejny, IV odcinek trasy, od ul. Kokota do węzła z autostradą A4, jest obecnie projektowany. Prace te mają potrwać końca sierpnia br. Będzie to najdłuższy z odcinków N-S: 1,9 km, powstaną tam m.in. trzy wiadukty: nad ul. Bielszowicką, nad linią kolejową i nad ul. Piaskową, a także rondo w rejonie ul. Bielszowickiej.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na budowę ostatniego władze miasta zamierzają starać się o unijne dofinansowanie. Na razie czekają na kompletną dokumentację i kosztorys. Według wstępnych szacunków koszt budowy IV odcinka wyniesie ok. 130 mln zł.

Według wcześniejszych informacji władz Rudy Śląskiej na finansowanie drogowych inwestycji – w tym III etapu trasy N-S - zamierzają w ciągu czterech lat wykorzystać ponad 300 mln zł niskooprocentowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; deklarowały starania o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

W taki sposób miasto zaplanowało finansowanie trwającej budowy II odcinka trasy. Rozpoczęła się ona w ub. roku dzięki środkom własnym, pochodzącym m.in. z emisji obligacji. W kwietniu br. zarząd woj. śląskiego zatwierdził do dofinansowania projekt unijnego wsparcia - 136 mln zł z RPO wobec wartości przedsięwzięcia 174,3 mln zł.

Budowa trasy N-S - zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h - pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie.(PAP)