W tej dwudniowej imprezie bierze udział kilkuset ekspertów z całego świata. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest "Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej".

Szef Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej John Bell zwrócił uwagę, że sprawy biogospodarki znajdą się w centrum europejskiej polityki rolnej. "Pokazujemy, jak zastosować innowacje na terenach wiejskich. W przemyśle bazującym na biologii widzimy sposoby, jak w najbliższych latach będzie można spożytkować odpady, aby nie były problemem, tylko przynosiły zyski. To jest sposób, w jaki można budować rolnictwo, można budować biogospodarkę zrównoważoną" - mówił Bell.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka jedyną szansą dla ochrony naszej planety przed - jak to określił - kataklizmem biologicznym jest tzw. gospodarka w obiegu zamkniętym, której podstawowym elementem jest biogospodarka.

Według niego należy podchodzić do sprawy biogospodarki w sposób regionalny. Musi być ona budowana na poziomie małych zrównoważonych gmin, wiosek i miasteczek. Należy tworzyć mikrocentra biogospodarki, aby można było wykorzystywać np. odpady, biomasę, biopaliwa.

Były premier przypomniał, że Unia Europejska przygotowuje nowy budżet na siedem następnych lat. Dlatego - jego zdaniem - z Łodzi, z Kongresu należy "wysłać bardzo mocny sygnał", aby UE w nowej perspektywie finansowej uwzględniła rozwój takich "biospołeczności" jako kluczowego elementu m.in. rozwoju terenów wiejskich.

Gospodarz wydarzenia, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień uważa, że spotkanie ekspertów z dziedziny biogospodarki wpisuje się w specjalizację regionu, polegającą na wykorzystaniu zasobów biologicznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii i dorobku naukowego, w którym pojawia się biotechnologia, odzyskiwanie surowców w cyrkularnej gospodarce, gdzie olbrzymie znaczenie odgrywa farmacja i medycyna, a produkcja łączy się z ochroną środowiska.

Przypomniał, że województwo łódzkie przygotowuje strategię związaną z biogospodarką; dokument ma być gotowy na początku przyszłego roku.

Podczas Kongresu odbędzie ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej, którego celem jest współpraca, wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, wspólne inicjatywy i wspólna promocja m.in. poprzez tworzenie wspólnych projektów badawczych, rozwój technologii, promocję żywności i edukacji proekologicznej. (PAP)

autor: Jacek Walczak

edytor: Dorota Kazimierczak