Obydwa odcinki trafiły na listę podstawową projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

„W oparciu o Dokument Implementacyjny został opracowany plan budowy dróg, który zawiera całą S7 od Warszawy do Krakowa - ten odcinek jest wpisany na listę podstawą, która idzie do realizacji. W przypadku S7 na południe do Krakowa też nie ma żadnych zmian, jest on również na liście podstawowej, która będzie realizowana w latach 2014-2020” - powiedział w Krakowie dziennikarzom Rynasiewicz.

Wyjaśnił, że budowa odcinka ekspresowej S7 od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim i dalej do Warszawy związana jest przyjętym priorytetem w nowej perspektywie finansowej UE, że wszystkie miasta wojewódzkie będą miały połączenia autostradami lub drogami ekspresowymi ze stolicą. „Dotyczy to również Krakowa. Na pewno te dwa miasta powinny być ze sobą połączone” - zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury.

Jak poinformował PAP dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński, bardziej zaawansowane są prace związane z przygotowaniem budowy ekspresowej zakopianki na jej górskim odcinku od Lubnia do Rabki. Inwestycja ma decyzję środowiskową i przygotowaną dokumentację techniczną. Do końca tego roku zadanie powinno mieć wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a przetargi na wykonawców poszczególnych odcinków powinny być ogłoszone na wiosnę przyszłego roku.

Na liczącej ponad 16 kilometrów trasie powstanie najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel pod masywem Małego Lubonia, a także 38 mostów i wiaduktów o łącznej długości około 5 kilometrów.

Koszt budowy całego odcinka wyniesie ok. 3,5 mld zł. Najdroższą jego częścią będzie tunel drogowy, częściowo budowany w wykopie otwartym, częściowo metodą górniczą. Szacunkowy koszt jego budowy to ponad 1,3 mld zł. Zadanie zostanie podzielone na trzy odcinki, każdy z osobnym przetargiem na wykonawcę.

Odcinek drogi ekspresowej S7 od ulicy Igołomskiej w Krakowie do granicy z woj. świętokrzyskim będzie liczył około 57 km. Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze „starą” drogą krajową nr 7.

Według dyrektora krakowskiej GDDKiA odcinek do końca tego roku powinien uzyskać decyzję środowiskową. Zarządca dróg planuje, że przetargi na inwestycję, podzieloną na trzy odcinki będą ogłoszone w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Ich budowa może się rozpocząć najwcześniej w 2017 r.

Według przyjętych przez rząd założeń Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego odcinek drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy województwa będzie kosztował około 2,89 mld zł.

W lipcu br. podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska), zwanego Trasą Nowohucką, który stanowi równocześnie część wschodniej obwodnicy miasta. Odcinek buduje konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner.
Termin realizacji inwestycji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczania okresów zimowych - od 15 grudnia do 15 marca. Koszt inwestycji to ok. 529 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziano budowę: dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 4,5 km, dwupoziomowych węzłów drogowych: "Rybitwy" i "Igołomska", oraz mostu wantowego na Wiśle o długości ok. 0,7 km, a także 12 innych mostów i wiaduktów. Przebudowana zostanie także droga krajowa nr 79 na odcinku 1,55 km, linia tramwajowa oraz infrastruktura techniczna.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Będzie przebiegać od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wyniesie ok. 720 km. Nową trasę zlokalizowano w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską. (PAP)