Obszar Natura 2000 w Jeleniewie utworzono specjalnie z myślą o nockach łydkowłosych, które upodobały sobie wieżę i strych jeleniewskiego kościoła, ale założyły też nową kolonię na strychu prywatnego domu. W Jeleniewie żyje jedna z kluczowych w Polsce kolonii tego nietoperza - powiedział PAP Grzegorz Piekarski z Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Białymstoku. Drewniany kościół w Jeleniewie pochodzi z 1878 r.

W ramach badań, nadajniki dostanie ok. 20 samic nietoperzy, które o tej porze roku karmią młode. Nietoperze mają być łapane w specjalne sieci na żerowiskach i przy wylatywaniu z kościoła i wyposażane w nadajniki w najbliższych dniach - poinformował Piekarski.

"Celem naszych badań jest poznanie, jak porusza się samica nocka, w trakcie wychowu młodych, ich karmienia. Czyli jakie są szlaki ich poruszania się, gdzie żerują, jak się przemieszczają, jak wracają" - mówi Piekarski. Zaznaczył, że jest to potrzebne, by wiedzieć jakie są preferencje tego gatunku.

Zobacz: Pogórze Śląskie pełne jest nietoperzy 

Wiedza ta jest wykorzystywana do tego na jakie inwestycje w okolicy można pozwolić, a na jakie nie. RDOŚ opiniuje bowiem dokumenty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dzięki zdobytej wiedzy można też planować poprawę warunków nockom łydkowłosym.

Obserwacje będzie prowadzić dr Aneta Zapart, specjalizująca się w biologii nocków łydkowłosych. Powstanie szczegółowa ekspertyza naukowa.

Samice nocków z Jeleniewa były już obserwowane w 2014 r. Piekarski powiedział, że efektem tych badań było m.in. zlokalizowanie nowej kolonii nocków łydkowłosych, w jednym z prywatnych domów znajdującym się kilkaset metrów od kościoła w Jeleniewie. Nocków było tam nawet więcej niż w kościele w Jeleniewie.

Z badań wynika, że nietoperze przeniosły się tam po remoncie kościoła. "Mamy nadzieję, że w tym roku znajdziemy jeszcze jakieś dodatkowe kolonie" - powiedział Piekarski i podkreślił, że więcej kolonii oznacza większe bezpieczeństwo gatunku.

W kolonii nocka w kościele w Jeleniewie było w 2014 r. około 100 samic, na strychu w budynku prywatnym samic było ok. 120 - poinformował Piekarski. Badania wykazały m.in, że nocki żerują na okolicznych 15 jeziorach, po pożywienie potrafią polecieć nawet 15 km. Jedna czwarta populacji jeleniewskiej żeruje nad jeziorem Okmin.

Nocki lecą tam przez północny skraj znajdującego się nieopodal parku wiatrowego Suwałki. Nocek jest w grupie nietoperzy z tzw. niskiego ryzyka kolizji z wiatrakami, ale naukowcy wskazują na konieczność dalszych badań w tej sprawie. Obserwowane w 2014 r. za pomocą nadajników nocki żerowały na 15 jeziorach, dwóch stawach i obszarze bagiennym w okolicy.

By poprawić warunki nockom, w 2014 r. na strychu kościoła w Jeleniewie robiono m.in. dodatkowe otwory, deskami zabezpieczano miejsca, w których nietoperze mogą się przyczepiać, spokojnie rozmnażać.(PAP)