Jak poinformował we wtorek rzecznik urzędu miasta Trzebini Robert Siwek, koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu w obszarze "Siersza-Krystyna" otrzymała firma Hydrotech Carbonia z Rybnika. Obszar objęty koncesją zajmuje ponad 41 kilometrów kwadratowych na terenie małopolskich gmin: Krzeszowice, Trzebinia i Alwernia.

Pod koniec zeszłego roku koncesje otrzymały Kopalnia Granitu Kamienna Góra na złoże "Siersza" o powierzchni ponad 25 kilometrów kwadratowych znajdujące się na terenie gminy Trzebinia oraz katowicka spółka Carbon Investment na złoże "Siersza 2", które obejmuje ponad 13 kilometrów kwadratowych i rozciąga się na terenie gmin Trzebinia i Jaworzno.

Spółka Hydrotech Carbonia, która właśnie otrzymała koncesję będzie miała trzy lata na przeprowadzenie prac badawczych, w tym m.in. wykonanie 4-5 otworów badawczych do głębokości 700 metrów.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań zapisanych w koncesji, inwestor będzie mógł starać się w Ministerstwie Środowiska o koncesję wydobycie węgla z tego obszaru.

Według burmistrza Trzebini Stanisława Szczurka, udzielenie koncesji rozpoznawczych to efekt kilkuletnich rozmów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi wznowieniem wydobycia węgla na tym terenie.

„W efekcie aż trzech inwestorów przystąpiło do przewidzianych prawem geologicznym i górniczym procesów koncesyjnych, co rodzi coraz większe nadzieje i szanse na odrodzenie się górnictwa węglowego w rejonie naszej gminy” - podkreślił burmistrz.

Zaznaczył, że Trzebinia to gmina z dużymi tradycjami górniczymi, jest tam więc duże poparcie i sentyment wśród mieszkańców dla tej gałęzi przemysłu wydobywczego. W mieście tym od połowy XIX wieku funkcjonowała Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza", która została zamknięta w 2001 roku.
Według mapy geologiczno-gospodarczo-sozologicznej, opracowanej w 2001 roku na zlecenie Gminy Trzebinia przez naukowców z krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, w rejonie Trzebini wciąż zalega pod ziemią około 227 mln ton węgla kamiennego.

Sierszańskie złoża węglowe zostały dobrze rozpoznane, a ich zasobność została oszacowana na podstawie 986 odwiertów badawczych, wykonanych w latach 1939-1992 zarówno z powierzchni ziemi, jak i z wnętrza byłej kopalni. Do głębokości 1000 metrów zasoby złoża "Siersza" oraz "Siersza - obszar rezerwowy" są ulokowane w 14 pokładach.

Średnia grubość pokładów to około 3,5 metra, ale rozpoznano również pokład o miąższości wynoszącej 9 metrów. Średnia kaloryczność węgli z sierszańskich złóż wynosi około 24,5 MJ/kg. (PAP)