Po bardzo trudnym dla producentów okien pierwszym półroczu 2013 r. w III kwartale sytuacja branży wyraźnie się poprawiła - wynika z danych Centrum Analiz Branżowych (CAB). Od lipca do września w Polsce wyprodukowano o 2 proc. więcej (r/r) okien i był to pierwszy od sześciu kwartałów wzrost wobec 2012 r.

CAB podtrzymuje prognozę dla rynku stolarki okiennej. W 2013 r. będzie wyprodukowanych tyle samo okien, ile w 2012 r. lub maksymalnie o 2 proc. mniej. W wariancie optymistycznym możliwe jest powtórzenie wielkości produkcji sprzed roku. Oznacza to, że produkcja wyniesie od 11,7 mln do 12 mln okien.

Poprawa sytuacji w branży to głównie efekt dobrych wyników eksportowych. Po pierwszym półroczu 2013 r. z polskich zakładów na eksport trafiło o 4 proc. więcej okien, a po 9 miesiącach wzrost wyniósł ponad 8 proc. r/r.

Uwagę zwraca silny wzrost sprzedaży okien drewnianych w III kwartale tego roku, który świadczy o tym, że mniejsze zakłady też odczuły boom eksportowy. Od stycznia do września wyeksportowano prawie 1,15 mln okien z drewna, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.