Premier podziękowała Radzie za rok wspólnej pracy. "To były, myślę, bardzo dobre miesiące, trudne, w których podejmowaliśmy ważne decyzje" - zaznaczyła. 
Szefowa rządu podkreśliła, że obowiązkiem polityków, działaczy społecznych, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych jest dbanie o polskich obywateli i "o to, żebyśmy mogli cieszyć się wzrostem gospodarczym, abyśmy mogli sprawiedliwie dzielić wszystko, co zostaje w Polsce wypracowane". 
"Dobrze, że jest takie grono, płaszczyzna do dialogu, wymiany doświadczeń i uwag" - dodała premier. 
Przypomniała, że przez rok udało się przyjąć rozwiązania ustawowe w sprawach takich jak program 500 plus, podniesienie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej. 
"Teraz jest czas, żebyśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców(...) Plan odpowiedzialnego rozwoju, który realizuje polski rząd, ma dać nam wszystkim możliwość realizacji ambitnych planów gospodarczych. Ma dać szansę polskim przedsiębiorcom, by mieli nie tylko w Polsce możliwość realizowania swoich zamierzeń, ale żeby mieli szanse konkurowania z najsilniejszymi na całym świecie" - powiedziała. 
Premier dodała, że polski rząd sam nie zrealizuje tzw. planu Morawieckiego bez wsparcia organizacji, które tworzą Radę. 
Wyraziła też radość z tego, że szefowa jej gabinetu Elżbieta Witek została powołana do Rady Dialogu Społecznego.